Leugens NVA ontkracht door RIZIV

wo, 21/08/2013

Volgens de ziekteverzekering Riziv zijn er geen gegevens die erop wijzen dat de medische controle van arbeidsongeschiktheid ‘niet eenvormig of ondoelmatig zou zijn’ of dat de Socialistische Mutualiteiten ‘al te laks’ optreden. Het Riziv reageert daarmee op de commotie die ontstaan is na de uitspraken van Rufy Baeke.
Baeke, de ondervoorzitter van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen, zei dinsdag dat ziekenfondsen zich laten misleiden door patiënten die veinzen dat ze ziek zijn. Hij viel daarbij vooral de Socialistische Mutualiteiten aan, die ‘het misbruik met een extreme tolerantie toelaat’.

Het Riziv pakt dinsdag uit met een aantal cijfers ter zake. Tussen 2009 en 2012 steeg het aantal periodes van primaire arbeidsongeschiktheid over alle ziekenfondsen heen met 4,30 procent. ‘Bij de Socialistische Mutualiteiten was de stijging in die periode 2,94 procent’, luidt het.

CD&V wil pensioenleeftijd optrekken

do, 25/07/2013

CD&V-parlementsleden Peter Van Rompuy en Robrecht Bothuyne willen de pensioenleeftijd en de loopbaanduur aan de levensverwachting koppelen. Dat zeggen ze in De Morgen. Twee provinciale partijcongressen, in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, hebben zich al met ruime meerderheid achter het voorstel geschaard.

De CD&V-ers kiezen voor een koppeling aan de "gezonde" levensverwachting. Daarmee bedoelen ze het gemiddeld aantal jaren dat iemand gezond leeft, zonder ernstige kwalen. In België is dat momenteel 69 jaar. Concreet zou dat betekenen dat tegen 2018 de wettelijke pensioenleeftijd op 66 jaar zou komen te liggen, tegen 2023 op 67 jaar en tegen 2028 op 68 jaar. Wie nu 40 jaar is, zal pas op zijn 70 op pensioen kunnen.

Geen brugpensioen in 2013

za, 13/07/2013

Vrijdag is er een paritair comité staal doorgegaan. De werkgevers wilden in vorig PC de uitslag van het compromis arbeiders-bedienden afwachten alvorens verdere stappen te zetten. Daarom hadden we op 12 juli 2013 afgesproken een extra PC te houden.
Er is op deze vergadering echter op geen enkel moment sprake geweest over het compromis arbeiders-bedienden. De werkgevers weigeren evenwel nog steeds het brugpensioen te verlengen voor 2013 en verwijzen naar de sectorale onderhandelingen waar deze verlenging zal behandeld worden.
Zij wensen in september pas te starten met de onderhandelingen. In de praktijk zal de verlenging voor 2013 bijgevolg geen effect hebben, dit in de veronderstelling dat we tot een akkoord komen ergens in november.
NIEMAND ZAL DUS DIT JAAR MET BRUGPENSIOEN KUNNEN.

compromis arbeiders-bedienden statuut

di, 09/07/2013

De carenzdag is de eerste dag ziekte van een arbeider die in veel bedrijven onbetaald is. In het compromis wordt deze dag afgeschaft. Net zoals de bedienden zullen alle arbeiders vanaf 1 januari 2014 bij ziekte vanaf de eerste dag toch betaald worden. Het wegwerken van deze discriminatie gaat gepaard met een versterkt controlesysteem op misbruiken.

De opzeggingstermijnen bij ontslag verschilden vandaag sterk bij arbeiders en bedienden. Vanaf 1 januari 2014 zal ook dit verschil van de baan zijn.

Belgen werken meer dan werknemers in de buurlanden.

vr, 28/06/2013

Een voltijdse loontrekkende werkt in België 1739 uren per jaar, overuren niet inbegrepen. Dat is merkelijk meer dan in de buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK. De wekelijkse arbeidsduur is in België vorig jaar sterker toegenomen dan in alle andere landen van de Europese Unie. Duitsland is de kampioen wat het aantal verlofdagen per jaar betreft: 40.

Alle werknemers zullen minder verdienen

wo, 19/06/2013

De voorstellen van de N-VA inzake de index en loonafspraken komen neer op het einde van die index en het uithollen van de koopkracht. Dat zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in een reactie op de standpunten die de N-VA zaterdag op een studiedag over werkgelegenheid innam.
Het N-VA-voorstel om de automatische loonindexering te laten uitdoven betekent het einde van onze index, zegt De Leeuw. "Als gevolg zullen alle werknemers minder verdienen, en zal de koopkracht verminderen", waarschuwt de ABVV-voorzitter.

Open Vld pleit voor 'mini-jobs

vr, 24/05/2013

Open Vld noemt het dringend tijd voor de invoering van "flexibele, betaalbare (gelegenheids)arbeid", zoals de Duitse mini-jobs. Dat schrijft de krant De Standaard vandaag.
Vakbonden en socialisten hebben zich altijd verzet tegen de invoering van de op Duitse leest geschoeide mini-jobs. Volgens hen werken die armoede, werkonzekerheid en sociale ongelijkheid in de hand. Maar nu krijgen ze nu fors tegenwind van de liberalen. Open Vld steunt de oproep van Unizo-topman Karel Van Eetvelt om een "aangepaste versie" van de mini-jobs in ons land in te voeren.

Pagina's