CD&V wil pensioenleeftijd optrekken

do, 25/07/2013

CD&V-parlementsleden Peter Van Rompuy en Robrecht Bothuyne willen de pensioenleeftijd en de loopbaanduur aan de levensverwachting koppelen. Dat zeggen ze in De Morgen. Twee provinciale partijcongressen, in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, hebben zich al met ruime meerderheid achter het voorstel geschaard.

De CD&V-ers kiezen voor een koppeling aan de "gezonde" levensverwachting. Daarmee bedoelen ze het gemiddeld aantal jaren dat iemand gezond leeft, zonder ernstige kwalen. In België is dat momenteel 69 jaar. Concreet zou dat betekenen dat tegen 2018 de wettelijke pensioenleeftijd op 66 jaar zou komen te liggen, tegen 2023 op 67 jaar en tegen 2028 op 68 jaar. Wie nu 40 jaar is, zal pas op zijn 70 op pensioen kunnen.

Geen brugpensioen in 2013

za, 13/07/2013

Vrijdag is er een paritair comité staal doorgegaan. De werkgevers wilden in vorig PC de uitslag van het compromis arbeiders-bedienden afwachten alvorens verdere stappen te zetten. Daarom hadden we op 12 juli 2013 afgesproken een extra PC te houden.
Er is op deze vergadering echter op geen enkel moment sprake geweest over het compromis arbeiders-bedienden. De werkgevers weigeren evenwel nog steeds het brugpensioen te verlengen voor 2013 en verwijzen naar de sectorale onderhandelingen waar deze verlenging zal behandeld worden.
Zij wensen in september pas te starten met de onderhandelingen. In de praktijk zal de verlenging voor 2013 bijgevolg geen effect hebben, dit in de veronderstelling dat we tot een akkoord komen ergens in november.
NIEMAND ZAL DUS DIT JAAR MET BRUGPENSIOEN KUNNEN.

compromis arbeiders-bedienden statuut

di, 09/07/2013

De carenzdag is de eerste dag ziekte van een arbeider die in veel bedrijven onbetaald is. In het compromis wordt deze dag afgeschaft. Net zoals de bedienden zullen alle arbeiders vanaf 1 januari 2014 bij ziekte vanaf de eerste dag toch betaald worden. Het wegwerken van deze discriminatie gaat gepaard met een versterkt controlesysteem op misbruiken.

De opzeggingstermijnen bij ontslag verschilden vandaag sterk bij arbeiders en bedienden. Vanaf 1 januari 2014 zal ook dit verschil van de baan zijn.

Belgen werken meer dan werknemers in de buurlanden.

vr, 28/06/2013

Een voltijdse loontrekkende werkt in België 1739 uren per jaar, overuren niet inbegrepen. Dat is merkelijk meer dan in de buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK. De wekelijkse arbeidsduur is in België vorig jaar sterker toegenomen dan in alle andere landen van de Europese Unie. Duitsland is de kampioen wat het aantal verlofdagen per jaar betreft: 40.

Alle werknemers zullen minder verdienen

wo, 19/06/2013

De voorstellen van de N-VA inzake de index en loonafspraken komen neer op het einde van die index en het uithollen van de koopkracht. Dat zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in een reactie op de standpunten die de N-VA zaterdag op een studiedag over werkgelegenheid innam.
Het N-VA-voorstel om de automatische loonindexering te laten uitdoven betekent het einde van onze index, zegt De Leeuw. "Als gevolg zullen alle werknemers minder verdienen, en zal de koopkracht verminderen", waarschuwt de ABVV-voorzitter.

Open Vld pleit voor 'mini-jobs

vr, 24/05/2013

Open Vld noemt het dringend tijd voor de invoering van "flexibele, betaalbare (gelegenheids)arbeid", zoals de Duitse mini-jobs. Dat schrijft de krant De Standaard vandaag.
Vakbonden en socialisten hebben zich altijd verzet tegen de invoering van de op Duitse leest geschoeide mini-jobs. Volgens hen werken die armoede, werkonzekerheid en sociale ongelijkheid in de hand. Maar nu krijgen ze nu fors tegenwind van de liberalen. Open Vld steunt de oproep van Unizo-topman Karel Van Eetvelt om een "aangepaste versie" van de mini-jobs in ons land in te voeren.

Belastingen op inkomen: wie betaalt wat?

do, 23/05/2013

woensdag, 22 mei 2013
In ons belastingstelsel heb je inkomsten en inkomsten. De belasting verschilt immers naargelang de oorsprong van de inkomsten.
België: fiscaal paradijs voor de (super)rijken, fiscale hel voor de werkenden • Een werknemer verdient 40.000 euro (jaarlijks belastbaar inkomen)
  Belasting: 14.000 euro | 35%
   

 • Een rentenier verdient 40.000 euro met beleggingen
  Belasting: 10.000 euro | 25%


 • Een onderneming maakt 40.000 euro winst
  Belasting: gemiddeld 6.000 euro | 15% gemiddeld
   

Loonnorm gaat plots gepaard met celstraffen.

za, 18/05/2013

Werkgevers die de loonnorm niet respecteren, hangt straks een boete of zelfs celstraf boven het hoofd. Dat blijkt uit de plannen die de regering heeft om de loonnorm af te dwingen, zo schrijven De Tijd en Het Laatste Nieuws vandaag.

De regering-Di Rupo werkt dezer dagen in alle discretie aan een koninklijk besluit waarmee ze het politieke akkoord over de wijziging van de wet van 1996 op de concurrentiekracht afdwingbaar wil maken. In het verleden bleken akkoorden over de loonnorm vaak papieren tijgers. Doordat de loonnorm vaak is overschreden, bedraagt de loonhandicap tegenover onze buurlanden 5,4 procent. Volgens de gouverneur van de Nationale Bank van België, Luc Coene, gaat het eigenlijk zelfs om 13 procent als ook het verlies aan arbeidsproductiviteit in rekening wordt gebracht.

Overlijden Bart Henckaerts - voorzitter ABVV Limburg

di, 14/05/2013

Met veel pijn in ons hart vernamen we het droevige nieuws dat onze voorzitter Bart Henckaerts zondagnacht thuis is overleden.
Bart was een syndicalist pur sang en  een mens met het hart op de juiste plaats die optimistisch in het leven stond.
Een  slopende ziekte haalde hem bij ons vandaan. We gaan hem hard missen.
Onze gedachten zijn bij Erica en hun dochters die onze steun in deze moeilijke tijden nodig hebben.

Pagina's