Verkiezingsbeloften N-VA

di, 29/10/2013

Het ABVV nam via de media kennis van een aantal voorstellen die 
N-VA zal voorleggen op haar verkiezingscongres van januari. 
Naast het klassieke pleidooi voor een ontmanteling van de federale staat leest wat tot hiertoe bekend is vooral als een ontmanteling van de welvaartsstaat:

Vande Lanotte wil maaltijd- en ecocheques afschaffen

zo, 22/09/2013

Vicepremier en minister van Economie Johan Vande Lanotte wil de maaltijd- en ecocheques afschaffen en het geld gewoon met het loon van de werknemers mee storten. "Dat is een lastenverlaging voor de bedrijven van 80 miljoen euro", zegt Vande Lanotte (sp.a) in Het Nieuwsblad op Zondag.
"Het systeem van de maaltijdcheques is waanzinnig", vindt Vande Lanotte. "Het is een fluitje van een cent om dat gewoon op de rekening te storten. Cheques kosten het bedrijfsleven 80 miljoen euro, terwijl dat geld niet naar de mensen gaat."

Alexander De Croo verdedigt het hoge loon van de CEO van Bpost, Johnny Thijs (onze loonkost is dan weer wel te hoog)

vr, 23/08/2013

Open Vld-vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo verdedigt in de krant De Standaard het hoge loon van de CEO van Bpost, Johnny Thijs. Die verklaarde gisteren niet aan te willen blijven als de regering inderdaad zijn loon zou verlagen van 1,1 miljoen euro naar 290.000 euro per jaar.

"We moeten enige flexibiliteit behouden om goede mensen aan te werven om uitzonderlijke zaken te doen. Bpost naar de moderniteit loodsen, dat is geen alledaagse opdracht", zegt De Croo. Volgens de vicepremier kan niemand ontkennen dat "Johnny Thijs zijn taak als ceo bij Bpost zeer goed gedaan heeft. Hij heeft dat bedrijf gemoderniseerd zonder veel sociale conflicten. Ik begrijp dat hij niet van plan is die taak te blijven doen voor een kwart van het loon. Als je topmanagers wil aantrekken, moet je ze ook goed verlonen."

Leugens NVA ontkracht door RIZIV

wo, 21/08/2013

Volgens de ziekteverzekering Riziv zijn er geen gegevens die erop wijzen dat de medische controle van arbeidsongeschiktheid ‘niet eenvormig of ondoelmatig zou zijn’ of dat de Socialistische Mutualiteiten ‘al te laks’ optreden. Het Riziv reageert daarmee op de commotie die ontstaan is na de uitspraken van Rufy Baeke.
Baeke, de ondervoorzitter van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen, zei dinsdag dat ziekenfondsen zich laten misleiden door patiënten die veinzen dat ze ziek zijn. Hij viel daarbij vooral de Socialistische Mutualiteiten aan, die ‘het misbruik met een extreme tolerantie toelaat’.

Het Riziv pakt dinsdag uit met een aantal cijfers ter zake. Tussen 2009 en 2012 steeg het aantal periodes van primaire arbeidsongeschiktheid over alle ziekenfondsen heen met 4,30 procent. ‘Bij de Socialistische Mutualiteiten was de stijging in die periode 2,94 procent’, luidt het.

CD&V wil pensioenleeftijd optrekken

do, 25/07/2013

CD&V-parlementsleden Peter Van Rompuy en Robrecht Bothuyne willen de pensioenleeftijd en de loopbaanduur aan de levensverwachting koppelen. Dat zeggen ze in De Morgen. Twee provinciale partijcongressen, in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, hebben zich al met ruime meerderheid achter het voorstel geschaard.

De CD&V-ers kiezen voor een koppeling aan de "gezonde" levensverwachting. Daarmee bedoelen ze het gemiddeld aantal jaren dat iemand gezond leeft, zonder ernstige kwalen. In België is dat momenteel 69 jaar. Concreet zou dat betekenen dat tegen 2018 de wettelijke pensioenleeftijd op 66 jaar zou komen te liggen, tegen 2023 op 67 jaar en tegen 2028 op 68 jaar. Wie nu 40 jaar is, zal pas op zijn 70 op pensioen kunnen.

Geen brugpensioen in 2013

za, 13/07/2013

Vrijdag is er een paritair comité staal doorgegaan. De werkgevers wilden in vorig PC de uitslag van het compromis arbeiders-bedienden afwachten alvorens verdere stappen te zetten. Daarom hadden we op 12 juli 2013 afgesproken een extra PC te houden.
Er is op deze vergadering echter op geen enkel moment sprake geweest over het compromis arbeiders-bedienden. De werkgevers weigeren evenwel nog steeds het brugpensioen te verlengen voor 2013 en verwijzen naar de sectorale onderhandelingen waar deze verlenging zal behandeld worden.
Zij wensen in september pas te starten met de onderhandelingen. In de praktijk zal de verlenging voor 2013 bijgevolg geen effect hebben, dit in de veronderstelling dat we tot een akkoord komen ergens in november.
NIEMAND ZAL DUS DIT JAAR MET BRUGPENSIOEN KUNNEN.

compromis arbeiders-bedienden statuut

di, 09/07/2013

De carenzdag is de eerste dag ziekte van een arbeider die in veel bedrijven onbetaald is. In het compromis wordt deze dag afgeschaft. Net zoals de bedienden zullen alle arbeiders vanaf 1 januari 2014 bij ziekte vanaf de eerste dag toch betaald worden. Het wegwerken van deze discriminatie gaat gepaard met een versterkt controlesysteem op misbruiken.

De opzeggingstermijnen bij ontslag verschilden vandaag sterk bij arbeiders en bedienden. Vanaf 1 januari 2014 zal ook dit verschil van de baan zijn.

Pagina's