Alexander De Croo verdedigt het hoge loon van de CEO van Bpost, Johnny Thijs (onze loonkost is dan weer wel te hoog)

vr, 23/08/2013

Open Vld-vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo verdedigt in de krant De Standaard het hoge loon van de CEO van Bpost, Johnny Thijs. Die verklaarde gisteren niet aan te willen blijven als de regering inderdaad zijn loon zou verlagen van 1,1 miljoen euro naar 290.000 euro per jaar.

Leugens NVA ontkracht door RIZIV

wo, 21/08/2013

Volgens de ziekteverzekering Riziv zijn er geen gegevens die erop wijzen dat de medische controle van arbeidsongeschiktheid ‘niet eenvormig of ondoelmatig zou zijn’ of dat de Socialistische Mutualiteiten ‘al te laks’ optreden. Het Riziv reageert daarmee op de commotie die ontstaan is na de uitspraken van Rufy Baeke.

Geen brugpensioen in 2013

za, 13/07/2013

Vrijdag is er een paritair comité staal doorgegaan. De werkgevers wilden in vorig PC de uitslag van het compromis arbeiders-bedienden afwachten alvorens verdere stappen te zetten. Daarom hadden we op 12 juli 2013 afgesproken een extra PC te houden.
Er is op deze vergadering echter op geen enkel moment sprake geweest over het compromis arbeiders-bedienden. De werkgevers weigeren evenwel nog steeds het brugpensioen te verlengen voor 2013 en verwijzen naar de sectorale onderhandelingen waar deze verlenging zal behandeld worden.

compromis arbeiders-bedienden statuut

di, 09/07/2013

De carenzdag is de eerste dag ziekte van een arbeider die in veel bedrijven onbetaald is. In het compromis wordt deze dag afgeschaft. Net zoals de bedienden zullen alle arbeiders vanaf 1 januari 2014 bij ziekte vanaf de eerste dag toch betaald worden. Het wegwerken van deze discriminatie gaat gepaard met een versterkt controlesysteem op misbruiken.

Belgen werken meer dan werknemers in de buurlanden.

vr, 28/06/2013

Een voltijdse loontrekkende werkt in België 1739 uren per jaar, overuren niet inbegrepen. Dat is merkelijk meer dan in de buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK. De wekelijkse arbeidsduur is in België vorig jaar sterker toegenomen dan in alle andere landen van de Europese Unie. Duitsland is de kampioen wat het aantal verlofdagen per jaar betreft: 40.

Alle werknemers zullen minder verdienen

wo, 19/06/2013

De voorstellen van de N-VA inzake de index en loonafspraken komen neer op het einde van die index en het uithollen van de koopkracht. Dat zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in een reactie op de standpunten die de N-VA zaterdag op een studiedag over werkgelegenheid innam.
Het N-VA-voorstel om de automatische loonindexering te laten uitdoven betekent het einde van onze index, zegt De Leeuw. "Als gevolg zullen alle werknemers minder verdienen, en zal de koopkracht verminderen", waarschuwt de ABVV-voorzitter.

Pagina's