Sterven en wat dan (financieel)

Hier een samenvatting van wanneer overlevingspensioen wordt toegekend. 

Om het overlevingspensioen voor werknemers te ontvangen moet je voldoen aan 2 voorwaarden nl. leeftijd EN gehuwd  

 

1ste voorwaarde: LEEFTIJD

 

In 2016 is de minimumleeftijd van de langstlevende partner 46 jaar.

Elk jaar komt hier 6 maanden bij. Dus in 2018 is de min. leeftijd 46,5 jaar.

Tot 2030 is deze verhoging van toepassing en in 2030 = 55 jaar.

 

2de voorwaarde: GEHUWD OF WETTELIJK SAMENWONEND

 

Op het moment van overlijden moet men minstens 1 jaar gehuwd of wettelijk samenwonend zijn (of een combinatie ervan). Bijv. 8 maanden wettelijk samenwonend en 4 maanden gehuwd = 12 maanden of 1 jaar.

 

 

Indien je aan (1 van de) voorwaarden NIET voldoet zijn er nog AFWIJKINGEN.

 

1ste afwijking: indien niet voldoen aan de min. leeftijd

 

In dat geval recht op een "overgangsuitkering". Dit betekent dat je een overlevingspensioen ontvangt voor OFWEL 12 maanden (indien er geen kinderen ten laste zijn) OFWEL 24 maanden (indien er wel kinderen ten laste zijn).

Deze overgangsuitkering kan je samen met om het even welke andere soort van inkomen ontvangen bv. de langstlevende partner heeft een eigen inkomen van werkloosheid, ziekte, loon, ...

 

2de afwijking: indien niet min. 12 maanden gehuwd of wettelijk samenwonend

 

Indien een kind geboren uit het huwelijk of geboren wordt binnen de 300 dagen volgend op het overlijden: recht op overgangsuitkering van 24 maanden

Indien het overlijden het gevolg is van een ongeval NA datum van het huwelijk: recht op een overgangsuitkering (12 maanden of 24 maanden afhankelijk of er kinderen zijn)

Indien overlijden het gevolg is van een beroepsziekte: opgelet! de aanvang of verergering van de beroepsziekte vond plaats NA de datum van het huwelijk: recht op een overgangsuitkering (12 of 24 maanden afhankelijk of er kinderen zijn)

 

 

GEEN RECHT op een overlevingspensioen of overgangsuitkering:

-indien de langstlevende partner hertrouwt

-indien de langstlevende partner een misdrijf gepleegd heeft tav. overleden partner (bijv. opzettelijke doding,..)