generatiepact

Het generatiepact

Het generatiepact:

In 2005 vatte de regering het plan op om de eindeloopbaan grondig te hervormen. Onze vakbond heeft het voortouw genomen in de acties tegen dit generatiepact. Daarmee hebben we een aantal van onze verworvenheden – weliswaar tijdelijk – kunnen vrijwaren, bijvoorbeeld het brugpensioen.

Op 30/12/05 verscheen de kaderwet op het generatiepact in het Staatsblad. Inmiddels zijn een aantal maatregelen operationeel. We belichten hier vier maatregelen: herstructurering, brugpensioen, tijdskrediet en outplacement.

Taxonomy upgrade extras: