Belangrijk! Doen bij ziekte / Betaling

Kijk ook als je bent ingelogd op deze website naar de procedure bij ons bedrijf.
Je ziet dan de volledige procedure.
 
In bijlage het nieuwe getuigschrift dat vanaf januari 2016 bij IEDERE nieuwe ziekte of ziekteverlenging aan uw ziekenfonds moet overgemaakt worden en dit vanaf de eerste dag ziekte!!!
Het is ook nuttig dit te doen bij een arbeidsongeval; mocht dit achteraf niet als arbeidsongeval aanvaard worden, dan ben je toch nog in orde.
 
Dit is een nieuwe versie van het vroegere "vertrouwelijke formulier".
Je ziet dat je arts/specialist ook een einddatum moet invullen. Dit betekent dat er bij verlenging een nieuw getuigschrift moet worden ingediend.
 
Regels rond wettelijke betaling bij ziekte.
 

Gewaarborgd loon ingeval van ziekte of ongeval. Hoe zit dat?

Wat? Gewaarborgd loon is het loon waarop je recht hebt wanneer je ziek bent of een ongeval hebt gehad (in geval van beroepsziekte of arbeidsongeval gelden andere regels). De regeling verschilt naargelang je arbeider of bediende bent.

Ben je bediende en kun je niet werken door ziekte of ongeval?

Dan betaalt de werkgever het volledige brutoloon uit gedurende maximaal 30 kalenderdagen. Daarna krijg je een uitkering van het ziekenfonds.
Ben je arbeider? Dan is de regeling als volgt:

De eerste 7 kalenderdagen = 100 % van het brutoloon
Van dag 8 t.e.m. dag 14 = 85,88 % van het brutoloon
Van dag 15 t.e.m. dag 30 = 25,88 % van het begrensde brutoloon (+ 85,88 % van het deel boven deze grens). Daarbovenop betaalt het ziekenfonds nog 60 % van het begrensde brutoloon uit.
Voorwaarden.

Arbeiders moeten minstens 1 maand in dienst zijn om recht te hebben op gewaarborgd loon.
Bedienden moeten een contract hebben van onbepaalde duur of een tijdelijk contract van minstens 3 maanden (zo niet, moeten bedienden ook minstens 1 maand in dienst zijn).

Meer info rond ziekte.