Afhoudingen groepsverzekering

Op het totale bedrag (kapitaal door werkgever gestort en winstdeelnames) wordt er eerst 3,55% ziekte- en invaliditeitsbijdrage afgehouden.
 
Daarna wordt er een voorheffing afgehouden van het kapitaal afhankelijk van de leeftijd dat je het geld opneemt.
Dit percentage is als volgt.
60 jaar : 20,21%
61 jaar : 18,17%
62 - 64 jaar : 16,66%
65 jaar : 10,09%
 
Hoe langer je wacht met het geld opnemen hoe minder voorheffing je dient te betalen. Tenzij de regering hierover anders beslist natuurlijk. Niets zegt dat ze in de toekomst de percentages niet zullen verhogen.
 
Een klein voorbeeld:
 
Je hebt €9500 kapitaal gestort waarop je €500 winstdeelname krijgt. Samen dus €10000.
 
Daarop wordt dan 3,55% afgehouden. Blijft over €9645.
Daarna blijft er nog netto over van het €10.000 totale bedrag:
 
60 jaar : €7.793
61 jaar : €7.980
62 - 64 jaar : €8.118
65 jaar : €8.702