Vlaams opleidingsverlof (kredieturen)

Wie kan Vlaams opleidingsverlof opnemen?

 

 1. Werkt u als werknemer in de privésector? En wilt u een erkende opleiding volgen?

 

Dan heb je recht op betaald educatief verlof . Je mag dan een bepaald aantal uren afwezig zijn om de opleiding te volgen terwijl u wordt doorbetaald.

Alleen de uren die u daadwerkelijk in de lessen doorbrengt, geven recht op betaald educatief verlof, u moet je uren bewijzen aan de werkgever via een getuigschrift van nauwgezetheid.

 • Vraag het getuigschrift na elk trimester op bij je opleidinginstelling.
 • Bezorg het zo snel mogelijk aan je werkgever.
 • Zolang u het getuigschrift van de voorbije periode niet aan de werkgever hebt bezorgd, kan hij je weigeren dat j de rest van het betaald educatief verlof opneemt.

 

 1. Gewettigde en ongewettigde afwezigheid.

 

Was je tijdens een trimester meer dan 10% ongewettigd afwezig? Dan wordt je in het volgend  trimester geschorst voor 6 maanden .

 • Je kan dan geen recht opbouwen voor educatief verlof, ook al bent u aanwezig in de les.
 • Je kan het betaald educatief verlof wat u opbouwde in het vorig trimester niet opnemen.

 

Je bent gewettigd afwezig in de les als:

 • Je ziek bent of een ongeval hebt gehad
 • Zwangerschap en bevallingsverlof
  • Het recht op afwezigheid wegens prenataal geneeskundig onderzoek
  • Het moederschapsverlof
  • Werkverwijdering van de werkneemster die zwanger is of die borstvoeding geeft
  • Borstvoedingspauzes
 • De leraar staakt of ziek is
 • De opleidinginstelling gesloten is
 • Het uitzonderlijk slecht weer is in de winter
 • Er sprake is van klein verlet
 • U van uw werkgever op het werk moet zijn
 • Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
 • Thematische verloven:
  • Ouderschapsverlof
  • Palliatief verlof
  • Verlof voor medische bijstand of verzorging van een familielid of een gezinslid dat zwaar ziek is
 • Geboorteverlof
 • Adoptieverlof
 • Het pleegzorgverlof
 • De staking en uitsluiting (lock-out) (onbereikbaarheid van de lesplaats)
 • Verlof zonder wedde
 • Politiek mandaat
 • Zittingen in arbeidshoven en –rechtbanken
 • Voorlopige hechtenis

Bezorg de opleidinginstelling een attest dat je afwezigheid gerechtvaardigd is, dokterattest of een verklaring van je werkgever. Doe dit uiterlijk op het einde van het timester.

Je moet de afwezigheidattesten zelf gedurende 3 jaar bijhouden. Deze kunnen opgevraagd worden door het departement WSE als er meer uren VOV werden opgenomen dan waarop je recht had. In dat geval opent het departement WSE een onderzoek naar de nauwkeurigheid waarmee de opleiding gevolgd werd.

 1. Erkende opleidingen

 

 • Beroepsopleidingen : een brede waaier van technische opleidingen
 • Algemene opleidingen: vakbondsorganisaties, jeugd- of volwassenorganisaties( die erkend zijn), de Vlaamse erkenningscommisie

Een erkende opleiding telt minstens 32 uren.  Ze moet niet noodzakelijk een verband hebben met je beroep. Ze moet in België plaats vinden.

 

 1. Heb je recht op Vlaams opleidingsverlof?

 

 • De opleiding moet geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank. En moet minsten 32 lesuren kennen.
 • Je moet voor minstens 50% tewerkgesteld zijn in privésector.( Werk je juist 50% dan kan je de uren enkel opnemen tijdens de werkuren die samen vallen met de lesuren.)
 • Je moet meedoen aan de eindbeoordeling(indien voorzien)

 

 1. Wat mag bij een opleiding?

 

 • Bissen mag trissen niet
 • Geen herhalingen van dezelfde opleiding
 • Unieke code per opleiding in databank

 

 1. Op hoeveel uren opleidingsverlof heb je recht?

 

Formule: 125 * tewerkstellingspercentage = persoonlijk maximum (uitgedrukt in uren) Werk je voltijds in september, dan heb je een persoonlijk maximum van 125 uur VOV dat je kan opnemen in dat schooljaar, voor één of meerdere opleidingen.
Voorbeeld: Je werkt in september 80%. Je persoonlijk max. is 0,8*125 = 100 uren

 

 1. Wanneer mag het VOV opgenomen worden?

 

Het VOV mag ingepland worden vanaf 1 dag voor de start van de opleiding tot 2 dagen na het einde van de opleiding of het laatste examen.