Aperam investeert 42.000 euro in beplanting voor groene barrière

zo, 09/03/2014
aperam investeert in groene heuvel

Twee uitgestrekte hellingen vormen sinds dit voorjaar een natuurlijke groene barrière tussen het industriegebied van Genk-Zuid en de wijk Sledderlo. De taluds moeten de geluidsbelasting in de wijk verminderen en de luchtkwaliteit bevorderen. Meer dan 42.000 kubieke meter grond werd hiervoor aangedragen. Laatste fase in de realisate van deze taluds was de beplanting, die mee bekostigd wordt door staalbedrijf Aperam.

 

De aanleg van deze groenbuffers is een realisatie uit het e-missieplan voor Genk-Zuid. Dit plan werd opgemaakt door het stadsbestuur en heeft als doel de luchtverontreiniging in Genk-Zuid tegen 2020 terug te dringen tot onder het Vlaams niveau. “De sterkte van het e-missieplan is dat het ook mee gedragen wordt door de bedrijven, dat bewijst de investering van Aperam”, aldus schepen van Leefmilieu, Joke Quintens. “Zonder de nodige inspanningen van hen is het onmogelijk om de gemaakte doelstellingen te halen. Ook in de toekomst willen we op een constructieve en positieve manier met de bedrijven op Genk-Zuid in dialoog gaan om de emissie waar kan in te perken.” Aperam draagt 42.000 euro bij aan het project. “"Wij hebben de voorbije jaren, ondanks de moeilijke economische omstandigheden en de milieutechnisch complexe uitdaging, prioritair en zwaar geïnvesteerd in het zo klein mogelijk maken van de impact van ons bedrijf op onze omgeving. We blijven als bedrijf, dat streeft naar duurzaamheid, constant zoeken naar verdere verbeteringen. We streven naar overleg in het zoeken naar oplossingen en in dat kader willen we voor de aanleg van deze groenbuffer tussen woon- en industriezone de stad Genk graag mee ondersteunen”, aldus Bernard Hallemans, General Manager van Aperam Genk.

 

Stofvangers met vleermuizenkelder

Vanaf de rotonde vormen de twee groenbuffers de poort naar de wijk Sledderlo. De taluds zijn aan de zijkant  ingezaaid met gras, bovenop staan er wintergroene bomen. Dat zijn onder meer reuzenzilversparren, Coloradozilversparren en Servische sparren. Het voordeel is dat deze hun naalden in de winter niet verliezen én dat ze zich uitstekend lenen tot het opvangen van fijn stof uit de lucht. Op termijn kunnen ze een scherm van maar liefst 20 meter hoog vormen.

De noordelijke talud is de grootste van de twee. Deze buffer is 400 meter lang en op het breedste punt 30 meter breed. De zuidelijke helling is 125 meter lang. In de wal is zelfs een vleermuizenkelder aangelegd, die een veilig onderkomen kan bieden voor de vleermuizenpopulatie in de omgeving.