Belastingen op inkomen: wie betaalt wat?

do, 23/05/2013

woensdag, 22 mei 2013
In ons belastingstelsel heb je inkomsten en inkomsten. De belasting verschilt immers naargelang de oorsprong van de inkomsten.
België: fiscaal paradijs voor de (super)rijken, fiscale hel voor de werkenden • Een werknemer verdient 40.000 euro (jaarlijks belastbaar inkomen)
  Belasting: 14.000 euro | 35%
   

 • Een rentenier verdient 40.000 euro met beleggingen
  Belasting: 10.000 euro | 25%


 • Een onderneming maakt 40.000 euro winst
  Belasting: gemiddeld 6.000 euro | 15% gemiddeld
   

Loonnorm gaat plots gepaard met celstraffen.

za, 18/05/2013

Werkgevers die de loonnorm niet respecteren, hangt straks een boete of zelfs celstraf boven het hoofd. Dat blijkt uit de plannen die de regering heeft om de loonnorm af te dwingen, zo schrijven De Tijd en Het Laatste Nieuws vandaag.

De regering-Di Rupo werkt dezer dagen in alle discretie aan een koninklijk besluit waarmee ze het politieke akkoord over de wijziging van de wet van 1996 op de concurrentiekracht afdwingbaar wil maken. In het verleden bleken akkoorden over de loonnorm vaak papieren tijgers. Doordat de loonnorm vaak is overschreden, bedraagt de loonhandicap tegenover onze buurlanden 5,4 procent. Volgens de gouverneur van de Nationale Bank van België, Luc Coene, gaat het eigenlijk zelfs om 13 procent als ook het verlies aan arbeidsproductiviteit in rekening wordt gebracht.

Overlijden Bart Henckaerts - voorzitter ABVV Limburg

di, 14/05/2013

Met veel pijn in ons hart vernamen we het droevige nieuws dat onze voorzitter Bart Henckaerts zondagnacht thuis is overleden.
Bart was een syndicalist pur sang en  een mens met het hart op de juiste plaats die optimistisch in het leven stond.
Een  slopende ziekte haalde hem bij ons vandaan. We gaan hem hard missen.
Onze gedachten zijn bij Erica en hun dochters die onze steun in deze moeilijke tijden nodig hebben.

Lakshmi Mittal: 'Europa moet zich beschermen tegen China'

ma, 13/05/2013

Lakshmi Mittal, de topman van staalreus ArcelorMittal, roept Europa op tot handelsbarricades en protectionistische maatregelen om de industrie, inclusief de staalindustrie, in Europa te beschermen tegen goedkope import en oneerlijke concurrentie uit China. Hij klaagt ook aan dat de Europese bezuinigingspolitiek de vraag naar staal doet stokken.

Mittal zegt een en ander in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.

Overproductie in China

Onder protectionistische stimuli rekent Mittal onder meer hogere tarieven op de import van Chinees staal, naar analogie met importheffingen voor Chinese zonnepanelen.

Volgens Mittal is er in China een overproductie van staal. ‘De importtarieven moeten omhoog of er moet een toeslag komen op staal dat geproduceerd wordt in landen met lage milieu-eisen.’

Vraag naar staal verlaagd

België heeft hoogste belastingtarief van Europa

ma, 29/04/2013

Het Belgische impliciete belastingtarief op arbeid was in 2011 het hoogste van de hele Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport over fiscale trends dat Eurostat heeft gepubliceerd. Intussen valt ook op hoe de begrotingscrisis met name de belasting op consumptie fors doet toenemen.

Uit het rapport van de Europese statistische dienst blijkt dat arbeid in 2011 de voornaamste bron van belastinginkomsten voor de Europese landen was. België spant de kroon, met een impliciet tarief van 42,8 procent (ten aanzien van de brutosalarissen, nvdr). Daarna volgen Italië (42,3 pct) en Oostenrijk (40,8 pct).

ABVV-Metaal doet de 25ste april niet mee

vr, 12/04/2013
Op 25 april voert BBTK actie voor de harmonisering naar boven toe van het arbeiders- en bediendestauut en dit in verschillende stappen gespreid over tien jaar. Dat is natuurlijk hun goed recht.

Het ABVV wil nu deze actie uitbreiden naar alle sectoren.ABVV METAAL doet hieraan niet mee en zal zich dus niet inschrijven voor deze actiedag.

Waarom doet ABVV METAAL niet mee?

De ideale temperatuur op kantoor?

zo, 31/03/2013
Op het werk ontstaan al eens discussies over de kantoortemperatuur. De ene werknemer heeft het bitterkoud, terwijl een andere collega het raam openzet omdat hij het te warm heeft. Maar wat is nu de ideale temperatuur om in te werken?

Onlangs raakte bekend dat het in het Californische hoofdkantoor van Facebook amper 15 graden Celsius is. Wil oprichter Mark Zuckerberg op deze manier besparen op verwarming of heeft hij het zelf vaak te warm? Of misschien denkt hij dat een koude temperatuur zijn medewerkers alert en productief houdt? Wat zijn reden ook is, kouder doet blijkbaar niet beter werken.

Volgens SD Worx stijgt het ziektecijfer in België

vr, 29/03/2013

Vorig jaar was opnieuw een recordjaar op het vlak van absenteïsme op het werk, voornamelijk door een stijging van de langdurige afwezigheid. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Grote bedrijven kennen meer absenteïsme dan kmo's.

Volgens loonberekenaar SD Worx zit het ziekteverzuim bij Belgische werknemers voor het vijfde jaar op rij in de lift. Het aantal ziektedagen per 100 werkdagen bevond zich in 2008 op 3,96 en steeg naar een record van 4,77. Dat komt voornamelijk door de langdurige afwezigheid (van een maand tot een jaar afwezigheid). Die steeg van 1,56 procent in 2008 tot 2,33 procent in 2012.

Loonlastenverlaging bedrijven

vr, 29/03/2013

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck stemde de ministerraad in met een sterkere structurele verlaging van de werkgeverslasten.

Bij de begrotingsopmaak 2013 werd een enveloppe "concurrentievermogen" vrijgemaakt voor een vermindering van de loonlasten met 370 miljoen euro in een volledig jaar (270 miljoen euro in 2013).

Overeenkomstig het akkoord van de sociale partners in het kader van het interprofessioneel overleg 2013-2014 zal die enveloppe gebruikt worden om de forfaitaire vermindering van de werkgeverslasten te verhogen. De vermindering zal vanaf 1 april 2013 van 400 naar 453 euro per trimester gaan, en naar 455 euro vanaf 1 januari 2014.

Werkbonus voor lage lonen

vr, 29/03/2013

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck, heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven om de sociale werkbonus nog te versterken voor een bedrag van 30 miljoen euro op jaarbasis. De werkbonus wordt toegekend aan werknemers met een laag loon onder de vorm van een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid.

De sociale partners kwamen overeen dat de enveloppe van 30 miljoen euro wordt besteed aan de versterking van de sociale werkbonus. De werkbonus wordt opgetrokken van 175 euro naar 184 euro per maand. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld werknemers met een minimumloon hun nettoloon zien toenemen met 75,6 euro per jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit zal ingaan vanaf 1 april 2013 en zal reeds een direct effect hebben op de loonberekeningen.

Pagina's