Belastingen op inkomen: wie betaalt wat?

do, 23/05/2013

woensdag, 22 mei 2013
In ons belastingstelsel heb je inkomsten en inkomsten. De belasting verschilt immers naargelang de oorsprong van de inkomsten.
België: fiscaal paradijs voor de (super)rijken, fiscale hel voor de werkenden • Een werknemer verdient 40.000 euro (jaarlijks belastbaar inkomen)
  Belasting: 14.000 euro | 35%
   

 • Een rentenier verdient 40.000 euro met beleggingen
  Belasting: 10.000 euro | 25%


 • Een onderneming maakt 40.000 euro winst
  Belasting: gemiddeld 6.000 euro | 15% gemiddeld
   

 • Een aandeelhouder verkoopt aandelen en boekt een meerwaarde van 40.000 euro
  Belasting: 0%

Lees en download de folder 'Voor een rechtvaardiger fiscaliteit'

Inkomsten uit arbeid

40.000 euro inkomsten uit arbeid: tot 35%


De inkomsten uit arbeid vallen onder de personenbelasting. De toegepaste tarieven zijn progressief: hoe meer inkomsten, hoe hoger het belastingtarief. De gemiddelde aanslagvoeten variëren dus van 0% tot 33%.

Een loontrekkende met een brutoloon van 45.000 euro per jaar (3.220 euro bruto/maand), ofwel een belastbaar bedrag van 39.000 euro na RSZ-aftrek, wordt belast tussen 27 en 35% naargelang zijn gezinssituatie.

De hoogste inkomens (+ 122.000 euro) betalen amper 6% meer belastingen dan de inkomens die de helft lager liggen. De hoogste inkomens betalen minder dan het dubbel aan belasting t.o.v. een inkomen dat 5 keer lager ligt.
Dit toont aan dat de progressiviteit van de belasting sterk afneemt voor de hoogste inkomens, rekening houdend met het feit dat het tarief dat wordt toegepast op de hoogste inkomensschijf (marginale aanslagvoet op een inkomen van meer dan 36.300 euro) de 50% niet overschrijdt.

Inkomsten uit kapitaal

40.000 euro inkomsten uit kapitaal: van 15 tot 25%
Dezelfde belastbare inkomsten uit financiële beleggingen (dividenden van aandelen of obligatie-interesten) worden belast tegen 25%.

De winsten van ondernemingen worden in theorie belast tegen 25 en 34%. In werkelijkheid bedraagt het gemiddelde belastingtarief van de vennootschapsbelasting door fiscale aftrek slechts 15%. Maar dankzij het systeem van notionele interesten ontsnappen bepaalde multinationale ondernemingen bijna volledig aan de vennootschapsbelasting, zowel bij ons als in hun land van herkomst, aangezien de inkomsten niet twee keer kunnen worden belast. • Notionele intrestaftrek: bodemloze put

  Naast een ‘gewone’ fiscaliteit, kunnen de ondernemingen ook gebruik maken van een notionele interestaftrek. Dankzij dit fiscaal voordeel kunnen ze naargelang hun eigen vermogen een fictieve interest aftrekken alsof ze geld hadden moeten lenen. Het aanvankelijke idee was daarbij de fiscale voordelen (die door Europa illegaal worden geacht) bestemd voor de coördinatiecentra van multinationals, te vervangen en buitenlandse investeerders aan te trekken.

  Dat is te goed gelukt: de kosten van deze maatregelen rijzen de pan uit. De grote multinationals hebben bij ons een financiële dochteronderneming opgericht die dienst doet als interne bank, teneinde op Belgisch grondgebied de winsten van alle dochters waar ook ter wereld te verzamelen, waardoor het eigen vermogen en bijgevolg ook het fiscaal voordeel de hoogte in schieten. En waardoor ze ook ontsnappen aan de belastingen in de respectieve landen.

  Volgens Trends en o.a. de studiediensten van de PvdA die een klassement heeft opgesteld voor 2011, hebben 20 multinationals alleen al 7 miljard kunnen aftrekken. Helemaal bovenaan de lijst vinden we ArcelorMittal en Hewlett-Packard, vervolgens GDF-Suez, AB Inbev, Glaxo-Smith Kline, Philips, EDF, Belgacom, Statoil, Bayer, Fortum, etc.

  Op die manier hebben deze ondernemingen slechts 2,28% belastingen betaald op een totale winst van 7,9 miljard. Van die 7,9 miljard, werd 7 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders.
  Alleen al door deze maatregel voor alleen al deze bedrijven is de staat 2,4 miljard inkomsten misgelopen.

  Inkomsten uit beursmeerwaarden

  40.000 euro beursmeerwaarden: 0%

  Deze 40.000 euro die voortvloeit uit de meerwaarde die wordt gerealiseerd door de verkoop van aandelen worden belast tegen 0%! Dit trekt in het bijzonder de rijke Franse belastingvluchtelingen aan die een onderneming hebben opgericht en ze weer doorverkopen met een grote meerwaarde. In Frankrijk worden deze meerwaarden immers belast.

  Inkomsten uit onroerende goederen (verhuur)

  40.000 euro inkomsten uit onroerende goederen: +/- 15%

  De vastgoedinkomsten van particulieren die voortkomen uit verhuur zijn onderhevig aan een vaste voorheffing die overeenstemt met 140% van het kadastraal inkomen, wat grosso modo neerkomt op een tarief van 15%. 

  Transparant, rechtvaardig fiscaal beleid
  Wij eisen een fiscaliteit die de rijkdom herverdeelt...

  ...als middel in de strijd tegen belastingontduiking 


 • Afschaffing van het bankgeheim

 • Verplichte aangifte van alle inkomens
  (uit huur, sparen,beleggingen, vennootschappen);

 • Duidelijke wetten die de belastingsadministratie de middelen - financieel en qua mankracht - geeft om belastingontwijking (vlucht naar belastingparadijzen, ‘vervennootschappelijking’,…) effectief tegen te gaan.

  ...die de inkomens uit kapitaal meer belast en de inkomens uit arbeid minder belast 


 • Verlaging van de belastingen op lage en middelhoge inkomens;

 • Belasting van alle financiële inkomsten, ook de meerwaarden op aandelen;

 • De banken doen meebetalen voor de kostprijs van de financiële crisis (verzekeringspremies voor staatswaarborg, crisisbelasting, financiële transactietaks).

  ...die rechtvaardiger en meer progressief is 


 • Overheidssteun afhankelijk maken van investeringen en behoud van kwaliteitsvolle banen;

 • Een grotere progressiviteit in de belastingen inbrengen zodat wie meer verdient, meer belastingen betaalt (sommige lage inkomens betalen al vlug 35 tot 40%);

 • (Her)invoeren van zwaardere belastingschijven voor de zeer hoge inkomens.