Actie ABVV-Metaal voor eenheidsstatuut aan kabinet van minister De Coninck

ma, 28/01/2013

(Belga) Enkele tientallen militanten van de socialistische vakbond ABVV-Metaal hebben een symbolische actie gevoerd aan het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a). Om 5 voor 12 overhandigden ze de minister een grote klok om haar eraan te herinneren dat er dringend een oplossing moet komen in het dossier van de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden.

Actie ABVV-Metaal voor eenheidsstatuut aan kabinet van minister De Coninck

Betaling feestdagen

ma, 21/01/2013

We krijgen terecht nogal wat vragen over de betaling van een feestdag. Deze viel bij sommigen lager uit dan bij vorige feestdagen het geval was. Indien er op jaarbasis voor een arbeider een aantal dopdagen zijn bereikt (26 voor de 5 dwk - 30 voor de anderen) mag de werkgever de eerstvolgende feestdag belastbaar uitbetalen. Voor hem is dat een besparing van 13,07%.
Voor ons maakt dat niets uit. Het is bvb. (Afh. v code en systeem) € 218,98 bruto of € 188,06 belastbaar. Netto is het resultaat dus hetzelfde.

Petitie één statuut

wo, 16/01/2013

 

Wij willen een oproep lanceren om iedereen in het bedrijf aan te sporen om de petitie “één statuut” te ondertekenen. Bij elke 500 verzamelde handtekeningen wordt er een mail gestuurd naar het kabinet van minister van Werk De Coninck.
De petitie kan zeer eenvoudig en heel snel ondertekend worden via de website www.abvvmetaal.be

Vastklikken brugpensioenrechten

vr, 11/01/2013

Om de mensen toch maar langer aan het werk te houden heeft de regering volgende maatregel uitgewerkt.
Het is nu mogelijk indien je met brugpensioen kunt (omdat je voldoende jaren gewerkt hebt en de nodige leeftijd hebt bereikt) dat je dit uitsteld en je rechten vastklikt. Dit kan door een formulier in te vullen (komt via de RVA ter beschikking van ons).
In het verleden was het zo dat wanneer je nu niet met brugpensioen gaat, ook al kan je gaan en volgend jaar is er mogelijk geen CAO meer, dat je dan niet meer kon gaan met brugpensioen. Dit wordt nu verholpen.
Deze maatregel houdt natuurlijk geen rekening met de bijbetaling, waarvoor er dan nog een CAO op bedrijfsniveau nodig is.
Hier zullen we bij de volgende CAO onderhandelingen rekening mee houden. 

IPA-onderhandelingen

vr, 11/01/2013

De onderhandelingen op een nieuw interprofessioneel akkoord tussen vakbonden en werkgevers lijken op niets uit te lopen.
Vermoedelijk gaat het blijven met een akkoord over de verlenging van de bestaande brugpensioenstelsels. Indien dit akkoord er is kan er op bedrijfsniveau gestart worden met de CAO-onderhandelingen hierover. 

Ze zitten opnieuw in ons zakken

vr, 11/01/2013

Door een regeringsbeslissing op het einde van vorig jaar zal er op de behaalde CAO90 premies een solidariteitsbijdrage van 13,07% moeten betaald worden.
Deze premies waren tot op heden onbelast. Ook de premie van het laatste kwartaal die dit jaar wordt uitbetaald zal balast worden.
Wel wordt de hoogte van de premie die kan gevraagd worden opgetrokken tot € 3100 maximum per jaar. 

Pensioen fors omlaag voor wie vrijwillig met brugpensioen gaat

ma, 07/01/2013

Vroeg stoppen met werken wordt een dure grap. Voor wie met brugpensioen gaat én voor langdurig werklozen wordt het pensioen (vanaf 65 jaar) voortaan anders berekend. Dit is door de regering beslist. De pensioenuitkering zal gebaseerd worden op het minimumloon, wat een verlies van honderden euro's per maand kan betekenen.
Een pensioen wordt berekend op het aantal gewerkte jaren en de betaalde bijdragen op het loon. Voor bruggepensioneerden werden de pensioenrechten tot nog toe berekend op basis van hun laatst verdiende loon. Zo bleef deze dus dezelfde pensioenrechten opbouwen als iemand die wél nog aan het werk was. Maar dat systeem wordt nu drastisch aangepast.

Pagina's