Meeting inoxvestigingen Parijs

Op 25 augustus is er in Parijs een bijeenkomst geweest met de vakbonden van de andere inox-vestigingen. Er is bij de andere vestigingen grote ongerustheid over de toekomst.

De voorziene spin-off (afsplitsen van ArcelorMittal van de inox-tak) zal volgens de mensen van zowel Isbergues, Châtelet en Gueugnon op termijn een reorganisatie betekenen met jobverlies voor de arbeiders/bedienden.

Mittal verkondigde al enkele jaren dat een consolidatie op Europees niveau noodzakelijk is. Na de spin-off wordt dan ook iets dergelijks verwacht. Grote onzekerheid dus voor de werknemers. Maar deze onzekerheid zou er zeker ook geweest zijn zonder deze afsplitsing.

Een oudere werkloze kost meer dan een bruggepensioneerde en toch ...

Tot de speculaties van de bankiers ons in de grootste economische crisis sinds de jaren '30 stortten, bleef de groei van het aantal bruggepensioneerden beperkt. In de 12 laatste maanden ervoor kwamen er slechts 3264 bruggepensioneerden bij.

Rechts blijft de media bespelen over de brugpensioenen. Over de bankiers die de crisis veroorzaakten hoor je niets. Cynisch genoeg zijn het de slachtoffers van de crisis die door hen geviseerd worden. Dit tegen elke logica in.

Laten we even een vergelijking maken.

Een werknemer met een brutoloon van € 2700 per maand zal een wettelijk brugpensioen krijgen van € 1397. Opgesplitst  in € 1153 werkloosheid en € 244 (minimum) door de werkgever. Hierop worden sociale lasten en bedrijfsvoorheffing afgehouden. Dat maakt dat het de overheid netto € 841 per maand kost of € 10212 per jaar.

Maaltijdcheques te laat

We krijgen nogal wat opmerkingen dat de maaltijdcheques nog niet aangekomen zijn.

De bestelling werd bij de firma om de één of andere reden niet uitgevoerd.

Er is een nieuwe aanvraag gebeurd. Volgende week donderdag de 26e zou iedereen zijn maaltijdcheques moeten gehad hebben.

Bijzondere Ondernemingsraad

Deze namiddag gaat er een bijzondere ondernemingsraad door op het bedrijf. Deze gaat over de brand aan BUL2, de opstart van BUL1 en de gevolgen hiervan voor de bezetting. Ook wordt het afstoten uit de groep ArcelorMittal besproken.

We houden jullie verder op de hoogte.

Stefan en Nico

Pagina's