Een oudere werkloze kost meer dan een bruggepensioneerde en toch ...

Tot de speculaties van de bankiers ons in de grootste economische crisis sinds de jaren '30 stortten, bleef de groei van het aantal bruggepensioneerden beperkt. In de 12 laatste maanden ervoor kwamen er slechts 3264 bruggepensioneerden bij.

Rechts blijft de media bespelen over de brugpensioenen. Over de bankiers die de crisis veroorzaakten hoor je niets. Cynisch genoeg zijn het de slachtoffers van de crisis die door hen geviseerd worden. Dit tegen elke logica in.

Laten we even een vergelijking maken.

Een werknemer met een brutoloon van € 2700 per maand zal een wettelijk brugpensioen krijgen van € 1397. Opgesplitst  in € 1153 werkloosheid en € 244 (minimum) door de werkgever. Hierop worden sociale lasten en bedrijfsvoorheffing afgehouden. Dat maakt dat het de overheid netto € 841 per maand kost of € 10212 per jaar.

Een oudere werkloze die een brutoloon had van € 2700 per maand zal een werkloosheidsuitkering krijgen van € 1265 per maand of € 15180 per jaar.

Dit kost de overheid dus € 4092 meer per jaar. Enige winnaar is de rechterzijde (werkgevers).

Nu weten we ineens waarom rechts zo fel pleit voor de afschaffing van het brugpensioen. Men wil enkel een deel van de kost bij afdankingen overhevelen van de werkgevers naar de gemeenschap.