Staking bij Châtelet afgelopen

Zoals jullie misschien al wel hebben vernomen is de staking in Châtelet afgelopen. Gisteren, zondagnamiddag, is er een ultieme onderhandeling geweest tussen directie en vakbonden. De vakbonden hebben door de solidariteit van de arbeiders na 19 dagen staking een, volgens ons, schitterend resultaat behaald. Dit akkoord is dan ook door de vakbonden ondertekend zonder dit aan de arbeiders ter stemming voor te leggen.

Interprofessionele onderhandelingen van start in november

In november moeten de interprofessionele onderhandelingen van start gaan over het IPA, het akkoord voor 2011-2012. Het ABVV heeft daarbij een duidelijk uitgangspunt: wij zeggen neen tegen een nieuwe bezuinigingsronde, wij willen een relancepolitiek die zorgt voor goede jobs en voor een stevige sociale zekerheid. Dit IPA is voor ons vooral nodig om op bedrijfsniveau een CAO kunnen te maken over de brugpensioenen.


In verband met het nieuwe IPA nemen we het volgende standpunt in:


- De automatische loonindexering mag niet aangeraakt.


- Loonsverhogingen moeten bruto verhogingen zijn zodat de inkomsten voor onze sociale zekerheid op peil worden gehouden.


- Bijgevolg wijzen wij nettopremies van de hand.


Indexering vergoedingen tijdskrediet

De vergoeding die je krijgt bij alle vormen van thematische verloven zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof, verzorging van zwaar zieke familieleden, palliatief verlof wordt verhoogd vanaf 1 september. Kijk verder in de tabel hieronder voor de nieuwe bedragen.

onderbreking: volledig 1/2 1/5 1/5 alleenstaande
- 50 jaar € 741,40 € 307,12 € 104,20 € 140,11
+ 50 jaar € 666,30 € 520,96 € 208,38 € 208,38

Dit zijn de bijbetalingen van de federale overheid. Alle bedragen zijn netto, behalve de € 741,40 die bruto wordt vergoed.

Ook onrust in de KW van Gueugnon

Bij onze collega's van Gueugnon lopen er momenteel gesprekken tussen vakbonden en directie om een oplossing te vinden voor een sociaal conflict. De vakbonden wijzen de directie er op dat men best zo snel mogelijk uit de impasse geraakt om te vermijden dat het tot een staking komt.


De vakbond CGT heeft de eisen van de arbeiders bij de directie kenbaar gemaakt, maar deze wil er voorlopig niet op in gaan. De directie bekijkt de mogelijkheden en op 25 oktober is er een onderhandeling tussen vakbonden en directie.

Toestand staking Châtelet

Gisteren woensdag is er op het bedrijf een stemming gehouden over het dinsdagnacht bereikte voorakkoord. Dit voorstel is door de arbeiders met een grote meerderheid verworpen.


Vandaag is er opnieuw een bijeenkomst tussen vakbonden en directie geweest in aanwezigheid van een bemiddelaar. Hier werd geen akkoord bereikt, maar de bemiddelaar gaat zelf een voorstel naar de mensen doen. Dit voorstel wordt morgen vrijdagnamiddag aan de arbeiders van Châtelet voorgelegd. Deze keer kunnen ze dan via een schriftelijke stemming op het bedrijf zelf het voorstel beoordelen. Er moeten 66% tegen stemmen komen om de staking verder te zetten.


Waakzaamheidscomité ‘Opel blijft open´ OPEL IS VAN ONS

Vanaf dag 1 was duidelijk dat de Detroit-directie en de Europese directie van General Motors Antwerpen viseerden. Toch hebben de nummers 1 van Opel Antwerpen, Eddy Geysen en Leo Wils, samen met de werknemers alles gedaan om Antwerpen open te houden. Ook de Vlaamse regering heeft ons op een voortreffelijke wijze geholpen. We hebben dan ook geen enkel begrip voor de criticasters die tijdens het spoeddebat in het Vlaams parlement meer met hun eigen (politieke) carrière bezig waren dan met de jobs van de werknemers van Opel. We betreuren eveneens de uitspraken van allerhande automobielexperts de afgelopen dagen die het blijkbaar eens zijn met een economisch equivalent van de politiek van verschroeide aarde: roof alles leeg en vertrek dan.


 


Sterk staaltje legaal misbruik maken.

Vorige week raakte bekend dat de bank van Mittal in België (AMFSB) in 2009 exact € 496 belasting betaalde.Dit is de bank waar ook wij in Genk onze leningen bij hebben lopen.Deze bank boekte vorig jaar een winst van maar liefst € 1,288 miljard.Dit kon gerealiseerd worden dankzij het systeem van de Notionele Intrest in België ingevoerd door de liberalen.Dit systeem houdt in dat wanneer je investeringen doet en hiervoor geen lening neemt, je toch mag doen alsof je intrest betaald hebt en dit mag aftrekken van je winst.


Puur bedrog natuurlijk.Bijkomend stellen we ons de vraag waar deze investeringen dan zouden gebeurd zijn. Zeker niet in Genk en ook niet in Châtelet.


Niet voor niets is het ABVV pleiter voor het afschaffen van het systeem van Notionele Intrest.

Standpunt van de EOR op 6 oktober over de voorgenomen spin-off

Het management vraagt aan de vakbonden in de Europese Ondernemingsraad een standpunt in te nemen voor wat betreft de spin-off. Dit tegen de volgende EOR op 6 oktober


Het is moeilijk om een standpunt in te nemen, gezien er in Frankrijk opnieuw moet onderhandeld worden over verworvenheden uit het verleden en gezien we in België niet de mogelijkheid hebben om een expertise te laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau.


Pagina's