Info over onderhandelingen

Wij zijn zoals voorzien vandaag samen geweest met de directie om te praten over onze eisen. 


Wij vernemen echter van de directie dat er een nieuwe besparingsronde dient doorgevoerd te worden binnen de inoxsector.


Op dit ogenblik beschikken we over te weinig informatie om hier zicht op te krijgen, vandaar dat wij onze eisen in beraad houden.


24u staking bij de informatica diensten ArcelorMittal

In de vestigingen van Gueugnon, Châtelet voor wat de inox betreft en in een aantal vestigingen in diverse landen, zoals Frankrijk, België en Spanje is er vandaag een 24u staking gehouden in de informatica diensten.


Dit na de aankondiging op de Europese Ondernemingsraad van het uitbesteden van een aantal functies naar Polen en India. Dit heeft voor iedere site gevolgen voor wat betreft de tewerkstelling. Voor Luik en Charleroi samen zou het om 21 jobs gaan. Voor Gueugnon zou het om een 8-tal personen gaan.


Wat dit betekent voor de informaticadienst bij ons is niet bekend.

Tijdskrediet en bijberoep

Het voorbije jaar heeft de RVA een campagne gevoerd waarbij tijdelijk werklozen werden gecontroleerd op de aangifte van een eventueel bijberoep. Waar dit vroeger niet mogelijk was en daarom al eens ‘vergeten’ werd maakt de uitwisseling tussen verschillende databanken die controle nu wel mogelijk. Verschillende tijdelijk werklozen kregen daarom een terugvordering en/of een sanctie wegens het niet aangeven van een bijberoep.


Ook de KW van Gueugnon wil zijn deel

Ook de vakbonden van de koudwals in Gueugnon (Frankrijk) hebben bij hun directie aangeklopt. Zij hebben een eerste meeting met de directie achter de rug. Maandag 25 oktober is er een volgende meeting gepland. Ook zij willen gaan voor hetzelfde.


Momenteel zijn zij, zoals onze KW,  in werkloosheid door tekort aan materiaal als gevolg van de staking in Châtelet. Wanneer er opnieuw bobijnen binnen komen zullen zij dat verhinderen.

Vervolg info-sessies

Vandaag woensdag zijn de vakbonden opnieuw samengeweest met de directie, dit in aanwezigheid van de secretarissen. Wij hebben onze standpunten duidelijk gemaakt.

Op de info-sessies deze avond is uit de reactie van de arbeiders duidelijk gebleken dat ze vastberaden zijn en tot het uiterste willen gaan. Tijdens de voorbije jaren hebben de arbeiders door de tijdelijke werkloosheid zoveel ingeleverd dat dit nooit kan goedgemaakt worden.

Morgen zal er nog een info-sessie volgen voor de morgenpost. Dit tussen 13 en 14u. De andere ploegen en degenen die in werkloosheid zijn komen volgende week aan de beurt.

Volgende week vrijdag 29 oktober zal er een volgende onderhandeling volgen.

Staking bij Châtelet afgelopen

Zoals jullie misschien al wel hebben vernomen is de staking in Châtelet afgelopen. Gisteren, zondagnamiddag, is er een ultieme onderhandeling geweest tussen directie en vakbonden. De vakbonden hebben door de solidariteit van de arbeiders na 19 dagen staking een, volgens ons, schitterend resultaat behaald. Dit akkoord is dan ook door de vakbonden ondertekend zonder dit aan de arbeiders ter stemming voor te leggen.

Interprofessionele onderhandelingen van start in november

In november moeten de interprofessionele onderhandelingen van start gaan over het IPA, het akkoord voor 2011-2012. Het ABVV heeft daarbij een duidelijk uitgangspunt: wij zeggen neen tegen een nieuwe bezuinigingsronde, wij willen een relancepolitiek die zorgt voor goede jobs en voor een stevige sociale zekerheid. Dit IPA is voor ons vooral nodig om op bedrijfsniveau een CAO kunnen te maken over de brugpensioenen.


In verband met het nieuwe IPA nemen we het volgende standpunt in:


- De automatische loonindexering mag niet aangeraakt.


- Loonsverhogingen moeten bruto verhogingen zijn zodat de inkomsten voor onze sociale zekerheid op peil worden gehouden.


- Bijgevolg wijzen wij nettopremies van de hand.


Indexering vergoedingen tijdskrediet

De vergoeding die je krijgt bij alle vormen van thematische verloven zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof, verzorging van zwaar zieke familieleden, palliatief verlof wordt verhoogd vanaf 1 september. Kijk verder in de tabel hieronder voor de nieuwe bedragen.

onderbreking: volledig 1/2 1/5 1/5 alleenstaande
- 50 jaar € 741,40 € 307,12 € 104,20 € 140,11
+ 50 jaar € 666,30 € 520,96 € 208,38 € 208,38

Dit zijn de bijbetalingen van de federale overheid. Alle bedragen zijn netto, behalve de € 741,40 die bruto wordt vergoed.

Pagina's