ECO-cheques

In de loop van vorige week zou iedereen zijn eco-cheques moeten gekregen hebben. Dit voor een totale waarde van € 125. Dit pro rata het gewerkte systeem, bvb. iemand die een gans jaar 4/5e heeft gewerkt zal ook maar 4/5e van de € 125 krijgen.

Wij krijgen hierover nogal wat vragen. Het klopt inderdaad dat er de mogelijkheid was om in 2010 voor een maximum van € 250 aan eco-cheques te gaan. Wij hebben als arbeiders in de onderhandelingen van de CAO 2009-2010 gekozen om dit bedrag op te delen.

nl. € 125 eco-cheques en een verhoging van € 1 per dag in de maaltijdcheques vanaf het begin van dit jaar.

Dit had als voordeel dat we deze verhoging in de maaltijdcheques naar de toekomst konden meenemen. De eco-cheque zou bij de volgende onderhandelingen opnieuw moeten meegenomen worden.

groetjes Nico

Akkoord bereikt

Beste

de onderhandelingen met de directie zijn deze nacht rond 1u afgerond.

Wij hebben als vakbonden een akkoord bereikt met daarin het volgende :

 - de gevoerde prikacties van de voorbije weken worden betaald tot en met 8 november op middagpost ( in de toekomst wil de directie geen prikacties meer betalen ).

 - het basisuurloon wordt verhoogd met € 0,45 vanaf 1 januari 2011. 

 - om de periode van nu tot 1 januari te overbruggen krijgen we een bruto premie van € 150, uitbetaald op 8 januari 2011.

 - dit akkoord is net als bij onze collega's in Châtelet een voorafname van de volgende CAO.

 - er zullen voorlopig geen nieuwe aanwervingen volgen, meer hierover op een beperkte delegatie voorzien op 18 november.

Verder verloop acties

Beste collega’s,


Gisteren, 2/11/2010, zijn wij in Parijs samengekomen met de arbeidersfracties van de verschillende vestigingen binnen AMSE. Alle vestigingen waren vertegenwoordigd.


Uit dit overleg hebben wij het volgende onthouden:


Info over onderhandelingen

Wij zijn zoals voorzien vandaag samen geweest met de directie om te praten over onze eisen. 


Wij vernemen echter van de directie dat er een nieuwe besparingsronde dient doorgevoerd te worden binnen de inoxsector.


Op dit ogenblik beschikken we over te weinig informatie om hier zicht op te krijgen, vandaar dat wij onze eisen in beraad houden.


24u staking bij de informatica diensten ArcelorMittal

In de vestigingen van Gueugnon, Châtelet voor wat de inox betreft en in een aantal vestigingen in diverse landen, zoals Frankrijk, België en Spanje is er vandaag een 24u staking gehouden in de informatica diensten.


Dit na de aankondiging op de Europese Ondernemingsraad van het uitbesteden van een aantal functies naar Polen en India. Dit heeft voor iedere site gevolgen voor wat betreft de tewerkstelling. Voor Luik en Charleroi samen zou het om 21 jobs gaan. Voor Gueugnon zou het om een 8-tal personen gaan.


Wat dit betekent voor de informaticadienst bij ons is niet bekend.

Tijdskrediet en bijberoep

Het voorbije jaar heeft de RVA een campagne gevoerd waarbij tijdelijk werklozen werden gecontroleerd op de aangifte van een eventueel bijberoep. Waar dit vroeger niet mogelijk was en daarom al eens ‘vergeten’ werd maakt de uitwisseling tussen verschillende databanken die controle nu wel mogelijk. Verschillende tijdelijk werklozen kregen daarom een terugvordering en/of een sanctie wegens het niet aangeven van een bijberoep.


Ook de KW van Gueugnon wil zijn deel

Ook de vakbonden van de koudwals in Gueugnon (Frankrijk) hebben bij hun directie aangeklopt. Zij hebben een eerste meeting met de directie achter de rug. Maandag 25 oktober is er een volgende meeting gepland. Ook zij willen gaan voor hetzelfde.


Momenteel zijn zij, zoals onze KW,  in werkloosheid door tekort aan materiaal als gevolg van de staking in Châtelet. Wanneer er opnieuw bobijnen binnen komen zullen zij dat verhinderen.

Vervolg info-sessies

Vandaag woensdag zijn de vakbonden opnieuw samengeweest met de directie, dit in aanwezigheid van de secretarissen. Wij hebben onze standpunten duidelijk gemaakt.

Op de info-sessies deze avond is uit de reactie van de arbeiders duidelijk gebleken dat ze vastberaden zijn en tot het uiterste willen gaan. Tijdens de voorbije jaren hebben de arbeiders door de tijdelijke werkloosheid zoveel ingeleverd dat dit nooit kan goedgemaakt worden.

Morgen zal er nog een info-sessie volgen voor de morgenpost. Dit tussen 13 en 14u. De andere ploegen en degenen die in werkloosheid zijn komen volgende week aan de beurt.

Volgende week vrijdag 29 oktober zal er een volgende onderhandeling volgen.

Pagina's