Eerste vergadering van de Raad van Bestuur van SpinCo gehouden op 7 december 2010

De Raad van Bestuur van ArcelorMittal kwam samen op 7december 2010 om onder andere haar assesment af te ronden met betrekking tot een potentiële spin-off van haar roestvaststaalactiviteiten.

Gebaseerd op deze beoordeling heeft de Raad van Bestuur van ArcelorMittal beslist om door te gaan met de spin-off van de roestvaststaalactiviteiten. 


In navolging van deze goedkeuring door de Raad van Bestuur concludeerde Bernard Fontana: "Vandaag is een belangrijke stap is gezet en ik ben er fier op. SpinCo  wordt werkelijkheid. Alhoewel we nog eenlange weg af te leggen hebben, is het nu het moment om iedereen te feliciteren voor de betrokkenheid ende motivatie in deze voorbije maanden om deze goedkeuring van het project door de Raad van Bestuur van ArcelorMittal mogelijk te maken."


Vandaag D-day voor de spin-off?

Vandaag 7 december komt de raad van bestuur samen in Luxemburg om te beslissen of de spin-off van de inox doorgaat of niet.

Deze middag is er in Parijs door de vakbonden van alle sites een gemeenschappelijk perscommunique opgesteld over de spin-off.

Voorlopig is er nog geen nieuws over de genomen beslissing in Luxemburg.

LT lijn in Isbergues tijdelijk dicht

Zoals we al vermoedden op de meeting in Florange, gaat de LT lijn in Isbergues tijdelijk dicht. Volgens de directie in Parijs gaat de lijn dicht tot een heropleving van de markt dit nodig acht.


De vakbonden vrezen echter dat bij de definitieve aankondiging van de spin-off, de definitieve sluiting zal aangekondigd worden, dit om de aandelen een boost te geven.


Door deze sluiting worden een 300 arbeiders tijdelijk werkloos.

Reorganisatie stand van zaken 26/11

Deze week zijn er een aantal vergaderingen doorgegaan waarin we tegenvoorstellen gedaan hebben en ook besproken.

Voorstellen waar de directie positieve punten, maar ook negatieve punten in zag.
Het is moeilijk om deze voorstellen allemaal in detail uit te leggen, maar het kwam er op neer dat er eveneens met 4 ploegen zou gewerkt worden, maar dat de overblijvende mensen in een continu systeem met bijbehorende betaling bleven.

Wij hadden ook een alternatief om de meerkost te compenseren.

Verlofregeling

Voor de staalfabriek wordt het collectief verlof vastgelegd van 18/07/2011 om 6u. tot 1/08/2011 om 6u.
Voor de koudwals wordt het collectief verlof vastgelegd van 25/07/2011 om 6u. tot 8/08/2011 om 6u.


De opstart na Nieuwjaar is voorzien voor :


Continu op 2/01/2011 om 14u. 6-dagenweek op 3/01/2011 om 6u. 5-dagenweek op 3/01/2011 om 6u. (ook dagpost start op 3/01/2011)


Dit houdt in dat de mensen van de 5 en de 6-dagenweek hun feestdag van 1 januari vrij kunnen opnemen door het jaar.


Meeting reorganisatie KW 25/11

Deze morgen is er opnieuw een meeting doorgegaan over de reorganisatie van de KW.

Gisteren heeft men ons gemeld dat het systeem dat wij voorgesteld hadden een aantal minpunten had. Ook is er gezegd door de directie dat indien er een alternatief systeem zou komen dat dit enkel voor BUL3.

Vandaag hebben we dan een nieuw voorstel aangebracht dat volgens ons aan deze punten tegemoet kwam.

Het lijkt er meer en meer op dat het er niet om gaat of het een goed of een beter voorstel is, maar een kwestie van bereidwilligheid.

We blijven zoeken naar een geschikt systeem, maar het wordt al maar moeilijker en flexibiliteit kent zijn grenzen. We zijn ook niet bereidt om zomaar alles toe te geven.

Vooral de permanentie op zondag gaat problemen geven aan de machines in de 6 dagenweek. Hier moet men geen enkele toegeving van ons verwachten.

Meeting reorganisatie KW 23/11

Deze morgen is er een meeting doorgegaan met de directie van de koudwals. Hierin hebben zij hun voorstellen gedaan over hoe ze na januari de bezetting zien.

Zo zijn er volgens hen minstens 2 openstaande vacatures. Eén als operator SKP1 (continu) en een functie van dagpostmechanieker KW.

Men wil nu deze week de mensen van de betrokken lijnen evalueren. Men streeft er naar om tegen 15 december iedereen in te lichten.

Verder hebben ze een voorstel gedaan over hoe en met hoeveel mensen men per lijn wil gaan werken. Wij hebben van onze kant een aantal argumenten naar voor gebracht om de directie er op te wijzen dat het niet logisch is dat men naar een 6 dagen systeem wil gaan.

Wij kunnen ook niet akkoord gaan met het aantal mensen dat men per ploeg wil tewerkstellen aan BUL 3.

Organisatiewijzigingen

Staalfabriek: 

Zoals eerder aangekondigd:

  • Metststand uit continue naar dagpost en 2 ploegen 6 dagen.
  • Uitbreiding van bezetting voor opstart VOD´s met 1 operator vlinder en 1 helper vlinder per ploeg in continue.
  • Uitbreiding van bezetting EAF 1 met 1 helper vlinder oven 1&2 in continue. 

Pagina's