Reorganisatie stand van zaken 26/11

Deze week zijn er een aantal vergaderingen doorgegaan waarin we tegenvoorstellen gedaan hebben en ook besproken.

Voorstellen waar de directie positieve punten, maar ook negatieve punten in zag.
Het is moeilijk om deze voorstellen allemaal in detail uit te leggen, maar het kwam er op neer dat er eveneens met 4 ploegen zou gewerkt worden, maar dat de overblijvende mensen in een continu systeem met bijbehorende betaling bleven.

Wij hadden ook een alternatief om de meerkost te compenseren.

Verlofregeling

Voor de staalfabriek wordt het collectief verlof vastgelegd van 18/07/2011 om 6u. tot 1/08/2011 om 6u.
Voor de koudwals wordt het collectief verlof vastgelegd van 25/07/2011 om 6u. tot 8/08/2011 om 6u.


De opstart na Nieuwjaar is voorzien voor :


Continu op 2/01/2011 om 14u. 6-dagenweek op 3/01/2011 om 6u. 5-dagenweek op 3/01/2011 om 6u. (ook dagpost start op 3/01/2011)


Dit houdt in dat de mensen van de 5 en de 6-dagenweek hun feestdag van 1 januari vrij kunnen opnemen door het jaar.


Meeting reorganisatie KW 25/11

Deze morgen is er opnieuw een meeting doorgegaan over de reorganisatie van de KW.

Gisteren heeft men ons gemeld dat het systeem dat wij voorgesteld hadden een aantal minpunten had. Ook is er gezegd door de directie dat indien er een alternatief systeem zou komen dat dit enkel voor BUL3.

Vandaag hebben we dan een nieuw voorstel aangebracht dat volgens ons aan deze punten tegemoet kwam.

Het lijkt er meer en meer op dat het er niet om gaat of het een goed of een beter voorstel is, maar een kwestie van bereidwilligheid.

We blijven zoeken naar een geschikt systeem, maar het wordt al maar moeilijker en flexibiliteit kent zijn grenzen. We zijn ook niet bereidt om zomaar alles toe te geven.

Vooral de permanentie op zondag gaat problemen geven aan de machines in de 6 dagenweek. Hier moet men geen enkele toegeving van ons verwachten.

Meeting reorganisatie KW 23/11

Deze morgen is er een meeting doorgegaan met de directie van de koudwals. Hierin hebben zij hun voorstellen gedaan over hoe ze na januari de bezetting zien.

Zo zijn er volgens hen minstens 2 openstaande vacatures. Eén als operator SKP1 (continu) en een functie van dagpostmechanieker KW.

Men wil nu deze week de mensen van de betrokken lijnen evalueren. Men streeft er naar om tegen 15 december iedereen in te lichten.

Verder hebben ze een voorstel gedaan over hoe en met hoeveel mensen men per lijn wil gaan werken. Wij hebben van onze kant een aantal argumenten naar voor gebracht om de directie er op te wijzen dat het niet logisch is dat men naar een 6 dagen systeem wil gaan.

Wij kunnen ook niet akkoord gaan met het aantal mensen dat men per ploeg wil tewerkstellen aan BUL 3.

Organisatiewijzigingen

Staalfabriek: 

Zoals eerder aangekondigd:

  • Metststand uit continue naar dagpost en 2 ploegen 6 dagen.
  • Uitbreiding van bezetting voor opstart VOD´s met 1 operator vlinder en 1 helper vlinder per ploeg in continue.
  • Uitbreiding van bezetting EAF 1 met 1 helper vlinder oven 1&2 in continue. 

ECO-cheques

In de loop van vorige week zou iedereen zijn eco-cheques moeten gekregen hebben. Dit voor een totale waarde van € 125. Dit pro rata het gewerkte systeem, bvb. iemand die een gans jaar 4/5e heeft gewerkt zal ook maar 4/5e van de € 125 krijgen.

Wij krijgen hierover nogal wat vragen. Het klopt inderdaad dat er de mogelijkheid was om in 2010 voor een maximum van € 250 aan eco-cheques te gaan. Wij hebben als arbeiders in de onderhandelingen van de CAO 2009-2010 gekozen om dit bedrag op te delen.

nl. € 125 eco-cheques en een verhoging van € 1 per dag in de maaltijdcheques vanaf het begin van dit jaar.

Dit had als voordeel dat we deze verhoging in de maaltijdcheques naar de toekomst konden meenemen. De eco-cheque zou bij de volgende onderhandelingen opnieuw moeten meegenomen worden.

groetjes Nico

Akkoord bereikt

Beste

de onderhandelingen met de directie zijn deze nacht rond 1u afgerond.

Wij hebben als vakbonden een akkoord bereikt met daarin het volgende :

 - de gevoerde prikacties van de voorbije weken worden betaald tot en met 8 november op middagpost ( in de toekomst wil de directie geen prikacties meer betalen ).

 - het basisuurloon wordt verhoogd met € 0,45 vanaf 1 januari 2011. 

 - om de periode van nu tot 1 januari te overbruggen krijgen we een bruto premie van € 150, uitbetaald op 8 januari 2011.

 - dit akkoord is net als bij onze collega's in Châtelet een voorafname van de volgende CAO.

 - er zullen voorlopig geen nieuwe aanwervingen volgen, meer hierover op een beperkte delegatie voorzien op 18 november.

Verder verloop acties

Beste collega’s,


Gisteren, 2/11/2010, zijn wij in Parijs samengekomen met de arbeidersfracties van de verschillende vestigingen binnen AMSE. Alle vestigingen waren vertegenwoordigd.


Uit dit overleg hebben wij het volgende onthouden:


Pagina's