Meeting reorganisatie KW 23/11

Deze morgen is er een meeting doorgegaan met de directie van de koudwals. Hierin hebben zij hun voorstellen gedaan over hoe ze na januari de bezetting zien.

Zo zijn er volgens hen minstens 2 openstaande vacatures. Eén als operator SKP1 (continu) en een functie van dagpostmechanieker KW.

Men wil nu deze week de mensen van de betrokken lijnen evalueren. Men streeft er naar om tegen 15 december iedereen in te lichten.

Verder hebben ze een voorstel gedaan over hoe en met hoeveel mensen men per lijn wil gaan werken. Wij hebben van onze kant een aantal argumenten naar voor gebracht om de directie er op te wijzen dat het niet logisch is dat men naar een 6 dagen systeem wil gaan.

Wij kunnen ook niet akkoord gaan met het aantal mensen dat men per ploeg wil tewerkstellen aan BUL 3.

Naar het einde van de vergadering hebben we dan zelf een tegenvoorstel gedaan. Een voorstel dat de directie volgens ons heel wat voordelen biedt, maar ook inhoud dat de mensen die aan de betrokken machines blijven, in continu blijven.

De directie gaat dit systeem nu bekijken en we hopen zo snel mogelijk iets te vernemen.