Organisatiewijzigingen

Staalfabriek: 

Zoals eerder aangekondigd:

  • Metststand uit continue naar dagpost en 2 ploegen 6 dagen.
  • Uitbreiding van bezetting voor opstart VOD´s met 1 operator vlinder en 1 helper vlinder per ploeg in continue.
  • Uitbreiding van bezetting EAF 1 met 1 helper vlinder oven 1&2 in continue. 

Nieuwe aankondiging:

  • Slijper naar 2 posten 6 dagen samengevoegd met verzenders dwz 2 ploegen van 5 pers, waarvan 1 meewerkende coördinator.
  • Logistieker KG wordt vlinder logistieker KG.
  • 1 vlinder operator KG ipv 2.
  • Aanvulling mechanisch onderhoud op dagpost met 2 personen.

 

 Koudwals:

 

Op basis van marktvooruitzichten en capaciteit

  • BVL naar 4 ploegen 6 dagen.
  • BUL 3 naar 4 ploegen 6 dagen     Behoefte permanentie te bepalen.
  • MKW 2 naar 4 ploegen 6 dagen   Eventuele aangepaste organisatie emultie. 

 

 

 

Er zullen infosessies georganiseerd worden door de directie op volgende tijdsstippen:

 

18/11/2010 omstreeks 22.00 uur              voor de middagpost

19/11/2010 omstreeks 11.00 uur              voor dagpost en bedienden

19/11/2010 omstreeks 14.00 uur              voor de morgenpost

19/11/2010 omstreeks 21.00 uur              Voor de nachtpost

 

 

Voor de 2 andere ploegen nog af te spreken indien gewenst, opkomen en aansluiten bij voorziene sessies.

Deze personen zullen door de personeelsdienst op de hoogte gebracht worden.