Reorganisatie stand van zaken 26/11

Deze week zijn er een aantal vergaderingen doorgegaan waarin we tegenvoorstellen gedaan hebben en ook besproken.

Voorstellen waar de directie positieve punten, maar ook negatieve punten in zag.
Het is moeilijk om deze voorstellen allemaal in detail uit te leggen, maar het kwam er op neer dat er eveneens met 4 ploegen zou gewerkt worden, maar dat de overblijvende mensen in een continu systeem met bijbehorende betaling bleven.

Wij hadden ook een alternatief om de meerkost te compenseren.

Doch de directie blijft bij zijn voornemen om in de 6-dagenweek te starten in januari. Wij blijven aandringen om met een alternatief systeem te starten. Volgens de directie zou dat enkel aan BUL3 kunnen door de voordelen van het alternatief systeem. Maar ook daar wil men nu niet op ingaan.

Vandaag vrijdag zit de directie samen om te bepalen wie er weg moet aan de getroffen machines. Vanaf deze middag wil men de mensen beginnen inlichten zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Verder is er meegedeeld dat men aan de BVL wil gaan werken met 2 ploegen van 6 man en 2 ploegen van 5 man. De minimumbezetting is voor alle ploegen 4 man. In uitzonderlijke gevallen zou er met 3 man kunnen gewerkt worden.

Het heeft geen zin om nu nog meer voorstellen aan te brengen. Onderhandelen kan alleen indien de directie hiervoor open staat.

Groot discussiepunt is de permanentie op zondag aan de lijnen in de 6-dagenweek.
Wij zullen nooit toelaten dat vrijwilligers op een vrije dag komen. Dit impacteert de vlinderfactor.  (deze extra dagen moeten teruggenomen in de effectieve beurtrol)
Men wil ook geen extra personeel per ploeg zetten om het verlof rond te krijgen.
Volgens ons zal het zeer moeilijk zijn om iedereen zijn verlof te kunnen laten opnemen.
In de berekening van de vlinder-factor wordt er enkel rekening gehouden met gemiddeldes.
Wanneer er iemand DL of KU of langdurig ziek is in een ploeg komt men in problemen. Toch wil de directie hier niet op ingaan.

We houden jullie op de hoogte indien er meer nieuws is.