Doe iets aan de energieprijzen en blijf van de index af

Onze index wordt aangevallen. Dat is niets nieuws. Bij het begin van interprofessionele onderhandelingen sturen de patroons traditiegetrouw een cavalerie af op ons indexsysteem. Nieuw dit keer was dat men een slag thuishaalde. In het ontwerpakkoord stond dat er een studie van het indexeringssysteem zou gemaakt worden. ‘Zij (de sociale partners) wensen met name dat wordt onderzocht met welke middelen de volatiliteit ervan verminderd kan worden, in het bijzonder op het gebied van de energieprijzen.’

ABVV-METAAL is leugens van ACV-Metea beu

ABVV-Metaal heeft het ontwerp van interprofessioneel akkoord verworpen. Zoals de meerderheid van de werknemers in dit land én in de metaalsector. Ook het bemiddelingsvoorstel van de regering-Leterme werd om evidente redenen afgewezen. Het bemiddelingsvoorstel bracht geen enkele substantiële verbetering, integendeel (het eenheidsstatuut werd nog meer op de lange baan geschoven, de afschaffing van de carenzdag werd niet weerhouden, de 0,3% bestendigd,…).

ABVV belooft warme lente

VAKBONDSVERZET TEGEN LOONAKKOORD STOPT NIET OP 4 MAART

De cao-onderhandelingen in de bedrijfssectoren zullen dit voorjaar 'zeer gespannen' verlopen. Dat voorspelt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. De protestacties tegen het loonakkoord zijn nog maar net begonnen.

Premier Yves Leterme heeft de sociale partners gisteren officieel laten weten dat de federale regering doorzet met de uitvoering van haar 'bemiddelingsvoorstel'. Het gaat om de regeringsversie van het ontwerp van centraal loonakkoord, dat begin februari door de socialistische en liberale vakbond werd verworpen.

Leterme hoopt eind volgende week klaar te zijn met de opmaak van de wetteksten. Daarna moeten ze voor goedkeuring naar het parlement.

Arcelor en Nunavut lijven Baffinland in

ArcelorMittal en Nunavut Iron Ore hebben 93 procent van alle aandelen van ijzerertsdelver Baffinland in handen bij het aflopen van de biedingstermijn. Dat maakten de partijen vrijdag bekend.

De biedingstermijn liep tot en met donderdag 17 februari. ArcelorMittal en Nunavut gaan nu stappen nemen om de resterende aandelen ook in handen te krijgen. In totaal betalen ze 590 miljoen Canadese dollar (450 miljoen euro) voor Baffinland. Na afronding bezit ArcelorMittal 70 procent en Nunavut 30 procent van het bedrijf.

Eerst duidelijkheid, dan onderhandelen

Iedereen weet dat het interprofessioneel akkoord door ABVV-Metaal en door het ABVV verworpen is: omdat er geen eenheidsstatuut komt, omdat er een quasi volledige loonstop is (enkel 0,3% in 2012), omdat de index in vraag gesteld wordt,... Als men bovendien een optelling maakt van de uitslag bij de andere vakbonden, dan is het duidelijk dat dit ontwerp geen meerderheid haalt bij de werknemers in dit land. Op basis van de ledenaantallen van de drie vakbonden berekende de krant de Tijd dat 53% van de werknemers in dit land NEEN zeiden tegen het ontwerp IPA.

Overal probeert men arbeidsongevallen te verzwijgen

Het ABVV zet een campagne op de sporen over aangepast werk na een arbeidsongeval. Meerdere bedrijven hebben hiermee af te rekenen.

Cijfers van de overheid tonen een forse vermindering van het aantal aangiften van arbeidsongevallen. In 1990 waren het er nog 300.000, in 2003 nog maar 200.000. Maar als je wat dieper graaft krijg je een heel ander beeld. Er doen zich veel meer arbeidsongevallen voor dan er daadwerkelijk worden aangegeven.

 

Financiële resultaten Aperam

Vorige week heeft Aperam zijn financieel resultaat voor 2010 en het laatste kwartaal van 2010 bekend gemaakt.

  • Verzendingen voor gans 2010 waren 1,741 miljoen ton, tegenover een EBITDA (winst voor belastingen) van 410 miljoen dollar.

  • Verzendingen voor het laatste kwartaal - Q4 - waren 366000 ton, tegenover een EBITDA van 22 miljoen dollar.

Het belang van de automatische indexering van de lonen

In de warmwals bij ArcelorMittal Duinkerken is men al voor de 8e dag op rij in staking, dit voor een aanpassing van de lonen aan de levensduurte.
Als we de jaarlijkse strijd zien in Frankrijk, Duitsland, etc. om te proberen de stijgende kosten van het levensonderhoud te volgen, zul je al snel begrijpen wat onze automatische indexering van de lonen betekent.
Het ABVV zal dan ook nooit een IPA goedkeuren waarin men aan de index dreigt te sleutelen.

Pagina's