Opbrengst zonnepanelen

Zonnepanelen of windturbine ? (voor sommige mensen een droom voorbij.)

--Test resultaten kleine windturbines.--

Kleine windturbines zijn turbines met een tiphoogte tot maximaal 15 meter en een relatief klein vermogen. Ze zijn bedoeld om te plaatsen in de buurt van of in stedelijke gebieden, maar ze kunnen in principe op iedere locatie geplaatst worden. Zo kunnen mensen (deels) in hun eigen energiebehoefte voorzien.

Omdat er nog weinig bekend is over deze kleine windturbines hebben in medio 2005 vier partijen de handen ineengeslagen om een test op te zetten. Daar zijn nu de eerste resultaten van bekend. Na wat rekenwerk van OliNo lijkt het erop dat het interessanter is om te investeren in PV installaties dan kleine windturbines….

Locatie

Een geschikte locatie voor de test werd gevonden op het Technopark in Schoondijke. Om verschillende redenen is deze locatie erg geschikt. Zo is de gemiddelde windsnelheid hier vrij hoog in vergelijking met bijvoorbeeld het binnenland. De resultaten in een minder windrijke omgeving zullen dus lager uitvallen.

Windsnelheid

De gemiddelde windsnelheid in de testperiode tussen 1 april 2008 tot en met 28 februari 2009 is 3,7 m/s geweest. Aangezien het vermogen van een windturbine afhangt van de 3e macht van de windsnelheid zegt de gemiddelde windsnelheid niet alles. Het is met name interessant naar het windprofiel te kijken van de test site. Deze informatie kun je vinden bij het KNMI. Hiervoor heb ik een weerstation opgezocht die zo dicht mogelijk bij de test locatie zit, dat is het KNMI meetstation in Vlissingen. Dit weerstation staat op ongeveer 14 km van de testlocatie.

Door gebruik te maken van de ruwe meetdata van het het KMNI Meetstation in Vlissingen kun je berekenen wat de gemiddelde windsnelheid is geweest tijdens de testperiode. Uit onze berekeningen komt een waarde van 6,0 m/s. Dit is ook de waarde die je zou verwachten in dat gebied vlak bij de kust. Het is opvallend dat in het testveld slechts een gemiddelde windsnelheid is gemeten van 3,7 m/s. Dit heeft vanzelfsprekend een zeer nadelig effect op de opbrengsten van de windturbines.

Ik heb hierover inmiddels ook contact gehad met Niek Tramper, de Projectleider Testveld Kleine Windturbines Zeeland. Hij gaf aan dat de opgegeven windsnelheid tijdens de testperiode slechts indicatief is. Verder merkte hij op dat tijdens de testperiode de wind hoofdzakelijk uit het zuiden is gekomen (windrichting 186 graden). Volgens hem moet je daardoor Vlissingen beschouwen als een kust situatie en Schoondijke als een Land situatie.

Om een inschatting te kunnen maken wat de impact is in dit verschil van windsnelheid gaan we kijken naar de technische specificatie van de best presterende windturbine van het testveld, de Skystream. In deze specificatie kun je een maandelijkse opbrengst grafiek vinden uitgezet tegen de gemiddelde windsnelheid.

Uit de grafiek kunnen we opmaken dat Skystream een verwachte maandopbrengst heeft van 125 kWh met een gemiddelde windsnelheid van 3,7 m/s. Bij een gemiddelde windsnelheid van 6 m/s stijgt de verwachte maandopbrengst naar 450 kWh. Dit is een factor 450 kWh / 125 kWh = 3,6 keer zo hoog!

 

 

Resultaten (update 8-4-2009)

De resultaten zien er voor de meeste kleine turbines niet zo rooskleurig uit. De opbrengsten in de tabel zijn opgewekt tussen 1 april 2008 tot en met 28 februari 2009, totaal 11 maanden. Om een beter overzicht te krijgen in de prestaties van deze kleine windmolens extrapoleer ik de gegevens. Ik ga er hierbij vanuit dat de molen minimaal 20 jaar blijft werken. Verder houd ik geen rekening met eventuele onderhoudskosten. Nu kunnen we berekenen wat de prijs is per kWh van de molens.

Molen Prijs Netto opbrengst Prijs / kWh

 

SkyStream

€ 10.742,00 1827 kWh € 0,27

 

Montana

€ 18.508,07 2352 kWh € 0,36

 

Passaat

€ 9.239,16 504 kWh € 0,84

 

Ampair

€ 8.925,00 189 kWh € 2,16

 

Airdolphin

€ 17.548,00 256 kWh € 3,14

 

WRE 060

€ 39.162 413 kWh € 4,35

 

Energy Ball

€ 4.324,00 49 kWh € 4,04

 

Swift

€ 13.208,00 110 kWh € 5,50

 

Turby

€ 21.350,00 73 kWh € 13,50

 

WRE 030

€ 30.862,00 62 kWh € 12,44

Het is opvallend dat er zulke grote verschillen zitten tussen de verschillende molens. Verder is het bekend dat grote windturbines vele malen meer efficiënter zijn dan kleine windmolens. Dit zie je ook als je kijkt naar de prijs / kWh.

 

In vergelijking met een PV installatie

Laten we nu eens vergelijken wat de prijs is per kWh voor een PV installatie die minimaal 25 jaar meegaat. Laten we uitgaan van een 2500 Wp PV installatie met een aanschaf prijs van €5 per Wp. Jaarlijks wekt de installatie ongeveer 2250 kWh op. Hierdoor kom ik op een bedrag van € 0,22 / kWh bij een levensduur van 25 jaar. Op moment 22-8-2010 kan men een prijs bekomen van onder de 3€/Wp

Conclusie

De opbrengsten gevonden in de eerste meetresultaten van de kleine windturbines zijn teleurstellend. Een vergelijking met een PV installatie laat zien dat dit goedkoper is qua prijs/kWh ten opzichte van een kleine windturbine. Opvallend is de lage gemiddelde windsnelheid op de testlocatie van slechts 3,7 m/s. Een KNMI meetstation op slechts 14 km afstand in Vlissingen laat in dezelfde periode een gemiddelde windsnelheid van 6,0 m/s zien.

Windkaart van belgië.