Eisenbundel IG Metall in Duitsland

IG Metall start met de onderhandelingen in de staal. De sector telt 85.000 werknemers en in België mogen omwille van de concurrentie de lonen niet meer stijgen dan in de buurlanden.
  • zij willen een akkoord voor 12 maanden;
  • een koopkrachtverhoging van 6%;
  • gelijke betaling voor de uitzendkrachten;
  • vervroegde uittredingsmogelijkheden op basis van het aantal loopbaanjaren;
Men voorziet een aantal verwittigingsstakingen tussen 22/9 en 27/9/10.
Zij hebben wel geen automatische loonindexering en moeten alles afdwingen via deze onderhandelingen.