Rapport Nationale Bank : Wat men u niet vertelt over uw loon

za, 02/03/2013

Goede lonen zijn belangrijk voor de goede gezondheid van onze economie. De Belgische lonen zijn minder snel gestegen dan in onze buurlanden en in de rest van de eurozone. Dat zijn maar enkele vaststellingen uit het jongste rapport van de Nationale Bank van België.

Juist op de dag dat in Brussel 40.000 mensen door de straten trokken om te protesteren tegen het besparingsbeleid van de regering, sprak de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), Luc Coene, zich nogmaals uit voor loonmatiging en een hervorming van de index. Precies het omgekeerde van wat de betogers eisen. Coene deed zijn uitspraken naar aanleiding van een nieuw rapport van de Nationale Bank. We bestudeerden het rapport en stelden enkele zeer interessante zaken vast.

Vaste verloning Mittal steeg nog in 2012

wo, 27/02/2013

Het vast salaris van topman Lakshmi Mittal aan het hoofd van 's werelds grootste staalconcern is in 2012 nog gestegen, van 1,74 miljoen dollar in 2011 naar 1,77 miljoen dollar. Dat blijkt uit het jaarverslag dat ArcelorMittal vanavond publiceerde.
Gelijktijdig geniet de Indiase zakenman ook variabele beloningen. De gestorte kortetermijnpremies beliepen 1,941 miljoen dollar, iets minder dan de 2,07 miljoen dollar uit 2011.
Wat de langetermijnpremies betreft, ontving Lakshmi Mittal 7.500 opties in 2012, terwijl er dat 12.500 waren een jaar eerder.

Sociale partners bereiken eerste akkoord en richten werkgroep op

wo, 27/02/2013

De sociale partners hebben een akkoord gevonden over de verhoging van de uitkeringen, de pensioenen en het minimumloon. Er wordt ook een werkgroep opgericht voor de eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden. "Het is zeer bemoedigend dat we overeenstemming hebben kunnen vinden over het optrekken van de laagste lonen", zei ABVV-topman Rudy De Leeuw, die enkele weken geleden de onderhandelingstafel nog boos verliet.

Aperam gaat een joint venture aan voor de aankoop van Terni.

vr, 22/02/2013

Outokumpu moet Terni verkopen voor 7 mei om samen kunnen te gaan met Inoxum.

Aperam wordt geassocieerd met twee Italiaanse staalproducenten om een ​​bod op de fabriek van Outokumpu - Accia Speciali Terni - in Italië te starten.
Aperam, gevestigd in Luxemburg, zal de meerderheidsaandeelhouder worden in de joint venture, de twee Italiaanse groepen Arvedi en Marcegaglia even grote minderheidsbelangen.
De Finse staalproducent Outokumpu is gehouden aan de verkoop van de staalfabriek van Terni voor 7 mei. Dit om een goedkeuring van de Europese regering te krijgen om Inoxum, een dochteronderneming van het Duitse ThyssenKrupp te kunnen kopen. 

Aperam wil Terni fabriek kopen

wo, 20/02/2013

Aperam in Italiaanse joint venture om Terni fabriek te kopen

Aperam heeft een intentieverklaring getekend om een joint venture op te zetten met twee Italiaanse bedrijven om de Terni fabriek over te nemen van sectorgenoot Outokumpu oyj , maakt de producent van roestvast staal woensdag bekend.

Outokumpu nam in 2012 de divisie Inoxum over van ThyssenKrupp ag , waarmee het Finse bedrijf de grootste producent van roestvast staal in Europa werd. De Europese Commissie stelde echter als voorwaarde voor de overname dat Outokumpu de fabriek in het Italiaanse Terni moet verkopen vanuit mededingingsoogpunt.

Multinationals kiezen massaal voor Belgische belastingroute.

vr, 01/02/2013

Eén op de vijf van de hon­derd groot­ste be­drij­ven ter we­reld maakt ge­bruik van Belgische fis­ca­le re­gimes om zo wei­nig mo­ge­lijk be­las­tin­gen te moe­ten be­ta­len. Dat blijkt uit on­der­zoek dat De Tijd heeft uitgevoerd.

België mag dan niet met­een een fis­caal pa­ra­dijs lij­ken, toch nemen zeer veel multinati­o­nals de Bel­gi­sche be­las­ting­rou­te om zo wei­nig mo­ge­lijk aan de fis­cus te moeten be­ta­len, ontdekte de krant.

Som­mi­ge bedrijven, zoals oliegroep BP, wij­zi­gen daar­voor bijna permanent hun ven­noot­schaps­struc­tu­ren. Vlak voor de no­ti­o­ne­le intres­taf­trek in voege trad, had oliegroep Exxon­Mo­bil bij­voor­beeld een Bel­gi­sche ven­noot­schap Exxon­Mo­bil Bel­gi­um Finance met een ka­pi­taal van 20 mil­joen euro. Nu is dat 6,8 mil­jard euro.

Arnault streek 193 miljoen op in België, betaalde € 0 belastingen.

vr, 01/02/2013

Pilinvest, de Belgische spilvennootschap van Frans miljardair Bernard Arnault, maakte de voorbije drie jaar 193 miljoen euro winst. Daarop werden 0 euro belastingen betaald.

Tegen alle wettelijke verplichtingen in publiceerde de vennootschap sinds 2009 geen jaarrekeningen meer. Tot vorige week. Toen werden de jaarrekeningen van 2010 en 2011 eindelijk neergelegd bij de Nationale Bank. De vennootschap boekte de jongste jaren een gewone bedrijfswinst van 5 tot 10 miljoen euro per jaar. Daar kwamen echter enkele tientallen miljoenen uitzonderlijke opbrengsten bij. In totaal realiseerde Pilinvest tussen 2009 en 2011 een winst voor belastingen van 193.164.294 euro. De winst na belastingen over diezelfde periode bedraagt eveneens 193.164.294 euro. De betaalde belasting is met andere woorden: 0 euro.

EU straft Chinees staal (bijna)

do, 31/01/2013

Een voorstel voor antidumpingheffingen op de invoer van Chinees staal zit in de laatste rechte lijn voor goedkeuring door de Europese ministerraad.

Het voorstel kreeg vandaag - woensdag - een meerderheid in een adviescomité met specialisten uit alle lidstaten. De zaak staat los van de sluitingen in het Luikse staal, maar geeft de Luikenaars mogelijk een sprankeltje hoop.

België voert te streng begrotingsbeleid

do, 31/01/2013

België moet zijn begrotingsdoelstelling voor 2013 versoepelen en meer focussen op economische groei. Dat zeggen economen van ING en van het beurshuis Petercam in De Tijd.

Gisteren raakte bekend dat de Belgische economie voor de tweede keer in vier jaar in een recessie is gesukkeld. De economische activiteit daalde zowel in het derde als het vierde kwartaal van 2012. De vooruitzichten voor 2013 zijn nauwelijks beter. "We krijgen een moeilijk eerste halfjaar", voorspelt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van het beurshuis Petercam.

ING-econoom Philippe Ledent merkt op dat het niet noodzakelijk is om dit jaar de begrotingsdoelstelling te halen. Bart Van Craeynest zegt dat het weinig zin heeft om nu hard op de rem te staan. "Het is niet het moment om zwaar op de rem te gaan staan", waarschuwt hij. "Er is eerst groei nodig, daarna moeten we besparen, niet omgekeerd."

Pagina's