Sociale partners bereiken eerste akkoord en richten werkgroep op

wo, 27/02/2013

De sociale partners hebben een akkoord gevonden over de verhoging van de uitkeringen, de pensioenen en het minimumloon. Er wordt ook een werkgroep opgericht voor de eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden. "Het is zeer bemoedigend dat we overeenstemming hebben kunnen vinden over het optrekken van de laagste lonen", zei ABVV-topman Rudy De Leeuw, die enkele weken geleden de onderhandelingstafel nog boos verliet.

Er werd besloten om de sociale werkgeversbijdragen te verlagen en het arbeidsrecht te moderniseren. Bestaande akkoorden, zoals het brugpensioen in bepaalde zware beroepen en de innovatiepremie, worden verlengd. "We danken de regering om ondanks de economisch moeilijke tijden toch middelen ter beschikking te stellen", zei Pierre Alain De Smedt, voorzitter van de Groep van 10, die de sociale partners verenigt.

"Wat betreft de non-profitsector hebben we voorgesteld om de kost van de verhoging van het minimumloon te neutraliseren voor een bedrag van 1,5 miljoen euro", aldus eerste minister Elio Di Rupo. "Dit bedrag zal verrekend worden in de enveloppe voor de lastenverlagingen. Vanaf 2015 zal de non-profitsector meegenomen worden in de budgettaire enveloppes die worden vrijgemaakt voor lastenverlagingen."

Gelijkstelling
Daarnaast werd besloten om de onderhandeling over de gelijkstelling van arbeiders en bedienden voort te zetten in een werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers en de regering. De werkgroep komt begin volgende week een eerste keer samen en moet voor eind maart voorstellen formuleren aan de regering. "Dat is voor mij de belangrijkste beslissing van de dag", zei Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Over de loonnorm werd geen overeenstemming bereikt, de lonen blijven bevroren buiten de index. "De regering zal gewoon uitvoeren wat ze gepland had", bevestigde Marc Leemans van ACV. Rudy De Leeuw wees erop dat de vakbond nog een rol kan spelen in het sectoraal overleg, dat werd uitgesteld in afwachting van een interprofessioneel akkoord. "We blijven ook waakzaam voor een eventuele aanpassing van het indexmechanisme", waarschuwde De Leeuw.

Vakbond
Alle deelnemers aan het sociaal overleg, inclusief het ABVV, schoven vanochtend aan tafel bij premier Elio Di Rupo om te praten over onder andere de bevriezing van de lonen en de gelijkstelling tussen arbeiders en bedienden. 

De socialistische vakbond ABVV verliet enkele weken geleden nog het overleg, onder meer uit protest tegen het uitblijven van beslissingen over de verhoging van de laagste uitkeringen. Gisteren besliste de vakbond om opnieuw deel te nemen, al werd tegelijk een actieplan uitgewerkt.