De ideale temperatuur op kantoor?

zo, 31/03/2013
Op het werk ontstaan al eens discussies over de kantoortemperatuur. De ene werknemer heeft het bitterkoud, terwijl een andere collega het raam openzet omdat hij het te warm heeft. Maar wat is nu de ideale temperatuur om in te werken?

Onlangs raakte bekend dat het in het Californische hoofdkantoor van Facebook amper 15 graden Celsius is. Wil oprichter Mark Zuckerberg op deze manier besparen op verwarming of heeft hij het zelf vaak te warm? Of misschien denkt hij dat een koude temperatuur zijn medewerkers alert en productief houdt? Wat zijn reden ook is, kouder doet blijkbaar niet beter werken.

Volgens SD Worx stijgt het ziektecijfer in België

vr, 29/03/2013

Vorig jaar was opnieuw een recordjaar op het vlak van absenteïsme op het werk, voornamelijk door een stijging van de langdurige afwezigheid. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Grote bedrijven kennen meer absenteïsme dan kmo's.

Volgens loonberekenaar SD Worx zit het ziekteverzuim bij Belgische werknemers voor het vijfde jaar op rij in de lift. Het aantal ziektedagen per 100 werkdagen bevond zich in 2008 op 3,96 en steeg naar een record van 4,77. Dat komt voornamelijk door de langdurige afwezigheid (van een maand tot een jaar afwezigheid). Die steeg van 1,56 procent in 2008 tot 2,33 procent in 2012.

Loonlastenverlaging bedrijven

vr, 29/03/2013

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck stemde de ministerraad in met een sterkere structurele verlaging van de werkgeverslasten.

Bij de begrotingsopmaak 2013 werd een enveloppe "concurrentievermogen" vrijgemaakt voor een vermindering van de loonlasten met 370 miljoen euro in een volledig jaar (270 miljoen euro in 2013).

Overeenkomstig het akkoord van de sociale partners in het kader van het interprofessioneel overleg 2013-2014 zal die enveloppe gebruikt worden om de forfaitaire vermindering van de werkgeverslasten te verhogen. De vermindering zal vanaf 1 april 2013 van 400 naar 453 euro per trimester gaan, en naar 455 euro vanaf 1 januari 2014.

Werkbonus voor lage lonen

vr, 29/03/2013

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck, heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven om de sociale werkbonus nog te versterken voor een bedrag van 30 miljoen euro op jaarbasis. De werkbonus wordt toegekend aan werknemers met een laag loon onder de vorm van een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid.

De sociale partners kwamen overeen dat de enveloppe van 30 miljoen euro wordt besteed aan de versterking van de sociale werkbonus. De werkbonus wordt opgetrokken van 175 euro naar 184 euro per maand. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld werknemers met een minimumloon hun nettoloon zien toenemen met 75,6 euro per jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit zal ingaan vanaf 1 april 2013 en zal reeds een direct effect hebben op de loonberekeningen.

Loonmarge 2013-2014 is 0%

vr, 29/03/2013

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maximummarge voor de stijging van de lonen voor 2013 en 2014 vastlegt. De maatregel zal de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen in de Europese context versterken.

De maximummarge voor de ontwikkeling van de loonkosten in 2013 en 2014 wordt vastgelegd op 0%. De indexeringen en baremieke verhogingen zijn wettelijk gewaarborgd.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

CEO Bekaert levert fors in. Hij verdiende slechts 1,42 miljoen euro in 2012.

vr, 29/03/2013

Bert De Graeve, de CEO van staaldraadproducent Bekaert, verdiende in 2012 1,42 miljoen euro, een vijfde minder dan in 2011. Dat schrijft het weekblad Trends vandaag op zijn website, op basis van het jaarverslag van de groep. De gedelegeerd bestuurder ontving voor zijn prestaties van 2012 geen bonus.

Uit het jaarverslag blijkt dat De Graeve in 2012 een vast loon kreeg van 830.200 euro. In 2011 kreeg hij 831.000 euro vast loon. Zijn pensioenbijdrage steeg dan weer van 162.000 naar 168.600 euro en hij ontving 65.100 euro voor zijn bedrijfswagen en verzekeringen. De Graeve kreeg tenslotte voor 24.000 euro aandelenopties.

Het IMF beveelt ons land om te besparen

wo, 27/03/2013

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beveelt ons land aan om van het momentum voor de verkiezingen van 2014 gebruik te maken om een aantal broodnodige hervormingen door te voeren. Het gaat om hervormingen van de arbeidsmarkt en van de financiële sector. Concreet stelt de missie voor om het gebruik van tijdskrediet te beperken en de fiscale aftrek van dienstencheques af te schaffen. Ook de indexering van de lonen moet in vraag gesteld worden. Waar hebben we dat nog gehoord? Werkgevers? Open VLD? NV-A? 

Legerdienst telt niet bij iedereen mee voor pensioen

di, 12/03/2013
Er bestaat onenigheid over de vraag of het jaar legerdienst voor iedereen moet worden meegeteld bij de berekening van het pensioen. CD&V-vicepremier en minister van Defensie Pieter De Crem wil het wel, maar zijn Open VLD-collega Alexander De Croo is er minder over te spreken. Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag.

Voor ambtenaren, die sowieso al een hoger pensioen hebben, gebeurt dat automatisch. Voor werknemers en zelfstandigen is dat lang niet altijd het geval. Voor hen wordt het jaar dus niet altijd beschouwd als een gewerkt jaar. Dat is het geval wanneer de werknemer voor zijn legerdienst niet heeft gewerkt of wanneer hij nadien heeft voortgestudeerd. Zij verliezen zo 1/45ste van hun pensioen. Pure discriminatie, vindt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Hij eist dat de regering dit rechtzet.

Pagina's