Loonmarge 2013-2014 is 0%

vr, 29/03/2013

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maximummarge voor de stijging van de lonen voor 2013 en 2014 vastlegt. De maatregel zal de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen in de Europese context versterken.

De maximummarge voor de ontwikkeling van de loonkosten in 2013 en 2014 wordt vastgelegd op 0%. De indexeringen en baremieke verhogingen zijn wettelijk gewaarborgd.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, ยง 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen