Werkbonus voor lage lonen

vr, 29/03/2013

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck, heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven om de sociale werkbonus nog te versterken voor een bedrag van 30 miljoen euro op jaarbasis. De werkbonus wordt toegekend aan werknemers met een laag loon onder de vorm van een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid.

De sociale partners kwamen overeen dat de enveloppe van 30 miljoen euro wordt besteed aan de versterking van de sociale werkbonus. De werkbonus wordt opgetrokken van 175 euro naar 184 euro per maand. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld werknemers met een minimumloon hun nettoloon zien toenemen met 75,6 euro per jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit zal ingaan vanaf 1 april 2013 en zal reeds een direct effect hebben op de loonberekeningen.

Op 1 januari 2014 zal een nieuw mechanisme van indexering van de werkbonus worden toegepast. De werknemer die een loonindexatie krijgt zal hierdoor volledig van dit voordeel kunnen genieten.