Het IMF beveelt ons land om te besparen

wo, 27/03/2013

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beveelt ons land aan om van het momentum voor de verkiezingen van 2014 gebruik te maken om een aantal broodnodige hervormingen door te voeren. Het gaat om hervormingen van de arbeidsmarkt en van de financiële sector. Concreet stelt de missie voor om het gebruik van tijdskrediet te beperken en de fiscale aftrek van dienstencheques af te schaffen. Ook de indexering van de lonen moet in vraag gesteld worden. Waar hebben we dat nog gehoord? Werkgevers? Open VLD? NV-A? 

Eindelijk spreekt men duidelijke taal en weten we waar Europa voor staat. Uitpersen van de kleine werkende man. 
Op begrotingsvlak zou België nog voor de verkiezingen een aantal structurele maatregelen moeten nemen, die goed zijn voor 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
Dat bleek woensdag op een toelichting van de IMF-missie. Edward Gardner en Michaela Erbenova hebben van november vorig jaar tot januari dit jaar de Belgische economie onder de loep genomen, en hebben nu een eerste rapport klaar. Risico op politieke instabiliteit na verkiezingen De IMF-missie verwacht dat het bbp in 2013 met 0,2 procent zal groeien en volgend jaar met 1 procent. Maar er blijven neerwaartse risico's bestaan, en dus moet België volgens Gardner van de huidige politieke stabiliteit gebruik maken om te hervormen. "Niet dat er na de verkiezingen automatisch politieke instabiliteit zal zijn, maar dat risico bestaat wel", zei hij bij de voorstelling van het rapport. Indexmechanisme in vraag stellen Concreet stelt Gardner voor om de Wet op de Concurrentiekracht uit 1996, die bepaalt dat de Belgische lonen niet meer mogen stijgen dan in de drie belangrijkste buurlanden, aan te passen. "Bij overschrijding van de loonnorm zou er een automatische en relatief snelle correctie moeten gebeuren", luidde het. Ook bij het vastleggen van de loonnorm zouden er "grotere buffers" moeten gehanteerd worden: nu blijken de schattingen vaak te optimistisch. De index onderging vorig jaar al een aanpassing, "maar dat sluit niet uit dat men het mechanisme nog eens in vraag kan stellen." Dat alles is nodig omdat ons land sinds 2011 aan concurrentiekracht heeft verloren. Minder uitgeven Op budgettair vlak stelt de IMF-missie voor om nog voor de verkiezingen het primair begrotingstekort met 1,5 pct structureel te verminderen. Bij het huidige begrotingsoverleg gaan de onderhandelaars uit van minstens 1 procent structurele maatregelen. "Dat ligt in de lijn van ons tweejaarlijks perspectief", aldus Gardner, die zelf de voorkeur geeft aan een tweejaarlijks perspectief. "Bij een perspectief op één jaar ligt de nadruk te veel op eenmalige shots". Bij het nemen van structurele maatregelen, moet volgens het IMF de nadruk liggen op het verminderen van de uitgaven, veeleer dan het heffen van nieuwe belastingen. Fiscale aftrek dienstencheques Concreet stelt men voor om het gebruik van tijdskrediet te beperken en de fiscale aftrek van dienstencheques af te schaffen. De dienstencheques worden door het IMF als een interessant middel gezien om laaggeschoolden aan het werk te brengen. "Maar eenmaal op peil, kan men zich afvragen of de hoge belastingaftrek nodig blijft", klonk het. Gardner suggereerde om de aftrek te beperken tot bijvoorbeeld mensen die de huishoudhulp echt nodig hebben, zoals bejaarden. Arco Voor de financiële sector is er volgens de IMF-missie nood aan waakzaamheid. Er is sinds de financiële crisis van 2008 al veel gebeurd -banken hebben massaal hun balans verkleind en opgekuist- maar volgens Erbenova blijven ze kwetsbaar, zeker door de aanhoudende eurocrisis. Ze raadt de banken dan ook aan om voldoende kapitaal- en liquiditeitsbuffers te hanteren. In het IMF-rapport staat ook een opvallend zinnetje dat betrekking heeft op het Arco-dossier: "Aandelen die uitgegeven worden door coöperatieven, zouden niet onder de depositogarantie mogen vallen".