Legerdienst telt niet bij iedereen mee voor pensioen

di, 12/03/2013
Er bestaat onenigheid over de vraag of het jaar legerdienst voor iedereen moet worden meegeteld bij de berekening van het pensioen. CD&V-vicepremier en minister van Defensie Pieter De Crem wil het wel, maar zijn Open VLD-collega Alexander De Croo is er minder over te spreken. Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag.

Voor ambtenaren, die sowieso al een hoger pensioen hebben, gebeurt dat automatisch. Voor werknemers en zelfstandigen is dat lang niet altijd het geval. Voor hen wordt het jaar dus niet altijd beschouwd als een gewerkt jaar. Dat is het geval wanneer de werknemer voor zijn legerdienst niet heeft gewerkt of wanneer hij nadien heeft voortgestudeerd. Zij verliezen zo 1/45ste van hun pensioen. Pure discriminatie, vindt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Hij eist dat de regering dit rechtzet.

Dat het over veel mensen gaat, staat buiten kijf. De dienstplicht behoort sinds 1994 wel tot het verleden, maar de komende 25 jaar blijven mensen met pensioen gaan die wel nog onder de wapens moesten. Volgens De Crem gaat het over één miljoen mensen. De CD&V'er staat achter de eis van Groen en vindt dat het jaar legerdienst – of burgerdienst, voor degenen met gewetensbezwaar – voor iedereen zou moeten meetellen bij de berekening van het pensioen. ‘De legerdienst is immers een prestatie ten dienste van het vaderland', redeneert De Crem.

Veel animo om de discriminatie weg te werken, lijkt er bij minister van Pensioenen Alexander De Croo echter niet te bestaan. Hij wil in het kader van toekomstige pensioenhervormingen alles wel onderzoeken, maar in deze budgettair krappe tijden is dit gewoon niet mogelijk, antwoordde hij deze week in de Kamer.