IPA-onderhandelingen

vr, 11/01/2013

De onderhandelingen op een nieuw interprofessioneel akkoord tussen vakbonden en werkgevers lijken op niets uit te lopen.
Vermoedelijk gaat het blijven met een akkoord over de verlenging van de bestaande brugpensioenstelsels. Indien dit akkoord er is kan er op bedrijfsniveau gestart worden met de CAO-onderhandelingen hierover.