Pensioen fors omlaag voor wie vrijwillig met brugpensioen gaat

ma, 07/01/2013

Vroeg stoppen met werken wordt een dure grap. Voor wie met brugpensioen gaat én voor langdurig werklozen wordt het pensioen (vanaf 65 jaar) voortaan anders berekend. Dit is door de regering beslist. De pensioenuitkering zal gebaseerd worden op het minimumloon, wat een verlies van honderden euro's per maand kan betekenen.
Een pensioen wordt berekend op het aantal gewerkte jaren en de betaalde bijdragen op het loon. Voor bruggepensioneerden werden de pensioenrechten tot nog toe berekend op basis van hun laatst verdiende loon. Zo bleef deze dus dezelfde pensioenrechten opbouwen als iemand die wél nog aan het werk was. Maar dat systeem wordt nu drastisch aangepast.
Op het einde van het jaar heeft de regering een wetsontwerp van minister Alexander De Croo goedgekeurd, waardoor het pensioen voor hen voortaan berekend zal worden op basis van het minimumloon van 22.189 euro per jaar. Dan kan leiden tot een verlies aan pensioenrechten van 45%, althans voor de periode waarin wij met brugpensioen zijn. Doel is te vroeg stoppen met werken te bestraffen. Maandelijk kan dit het pensioen met enkele honderden euro's doen dalen.
Het systeem geldt enkel voor mensen die zelf met brugpensioen gaan, dus niet verplicht zoals bij een bedrijfssluiting. Het gaat in vanaf 28 november 2012.
Ook degenen die er voor kiezen in een landingsbaan (arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers) te stappen wordt bestraft. Wie tijdskrediet of ouderschapsverlof opneemt, wordt hiervoor (nog) niet bestraft. 
"Deze regering kiest ervoor om werken te belonen", zegt pensioenminister De Croo. Ook volgens hem is het normaal dat iemand die er voor kiest om vroegtijdig te stoppen met werken en dus ook niet meer bijdraagt aan het systeem van het pensioenstelsel minder pensioen zal krijgen.

Wel vindt hij het blijkbaar normaal dat een zelfstandige die helemaal niet bijdraagt aan het systeem vanaf nu recht heeft op het zelfde pensioen dan een arbeider.