Verplicht outplacement vanaf 01-01-2016

ma, 18/01/2016

Wie ontslagen wordt is vanaf 1 januari 2016 verplicht om begeleiding naar een andere job (outplacement) te volgen. Bovendien financier je dat dan ook zelf. De werkgever mag daarvoor vier weken loon van je opzegvergoeding afhouden.
    Recht op ontslagbegeleiding
De wetgever maakt al geruime tijd werk van het recht op begeleiding na ontslag. In 2014 werden 16.011 ontslagen werknemers begeleid in de zoektocht naar een nieuwe job. Sinds begin 2014 zijn werkgevers verplicht om outplacement aan te bieden aan ontslagen werknemers, tenminste aan diegene die recht hebben op een opzegvergoeding van minimum 30 weken. Het gaat meestal om werknemers met negen jaar anciënniteit of meer.
    Ontslagvergoeding versus begeleiding

Volledige loopbaan werken of toch niet?

do, 14/01/2016

Je pensioen wordt berekend op basis van de duur van je loopbaan en je loon. Dat betekent dat iemand die de vooropgestelde 45 jaar werkt het maximale pensioenbedrag krijgt, terwijl iemand die vroeger stopt met werken een bedrag zal krijgen dat lager ligt. Bij een vervroegd gepensioneerde gaan immers minder werkjaren de rekenmachine in die je pensioenbedrag berekent.

Reken zelf uit wat deze regering je zal kosten!

ma, 09/11/2015
factuurregering

ABVV lanceert factuurregering.be

Volgens de regering zal de koopkracht van iedereen stijgen - “100 euro netto meer per maand!” - dankzij de taxshift.

Voortaan kan iedereen zelf uittellen hoe hard de regering liegt op www.factuurregering.be. Op deze gebruiksvriendelijke tool van het ABVV kan iedereen de impact van de besparingen op zijn gezinsinkomen zelf berekenen.

Taxshift +100€ per maand....niet dus..

za, 03/10/2015

De regering-Michel belooft dat een gemiddeld Belgisch gezin er door de taxshift op vooruit zal gaan. Er wordt 100 euro extra per maand in het vooruitzicht gesteld voor de lage lonen. Maar wie een uitkering heeft (werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden) zien niets van dat ‘voordeel’. Ook de gemiddelde verdieners met kinderen ten laste, vallen uit de boot.


 

Wie de berekeningen uitvoert, kan enkel tot de vaststelling komen dat iedere Belg een rad voor de ogen wordt gedraaid.

 

+100 euro per maand? Waar?

Hieronder tonen we enkele voorbeelden hoeveel verschillende types gezinnen winnen met deze fiscale hervorming en hoeveel ze verliezen door de andere regeringsmaatregelen (indexsprong, btw-verhoging voor elektriciteit, accijnzen,…). We zoeken hard, maar die beloofde 100 euro per maand vinden we niet terug.
 

België heeft vanaf dinsdag bel-me-niet-register

di, 30/06/2015

België heeft vanaf dinsdag een register waarin mensen zich kunnen inschrijven als ze niet langer willen dat telemarketeers hen bellen. Die moeten zich daaraan houden. Er was al een dergelijke database, maar daar hoefden telemarketeers zich niet aan te houden; dat werkte niet.

Belgen kunnen zich met naam en nummer registreren op BelMeNietMeer.be. Alle operatoren moeten zich houden aan de lijst en mogen dus mensen niet bellen als ze zich in de bel-me-niet-meer-database hebben gezet. Ongeveer 530.000 Belgen, waaronder meer dan 150.000 Vlamingen, hadden zich ingeschreven op de vrijwillige lijst.

Belastingsbrieven

za, 23/05/2015
Ook dit jaar kunnen jullie weer bij ons terecht voor het invullen van de belastingbrief.
Best bel je effe voor een afspraak. Invullen kan online tot 15 juli. Probeer niet te lang te wachten hiermee.
 
Vergeet vooral niet mee te brengen:
  • identiteitskaart en bijhorende code

Tesla Energy toont accu voor thuisgebruik

vr, 01/05/2015
Tesla accu

Tesla, de autofabrikant van Elon Musk, heeft een serie accu's gepresenteerd onder de naam Tesla Energy. De accu voor thuisgebruik heet Powerwall en de accu voor het bedrijfsleven heet Powerpack. De accu's voor thuisgebruik hebben een capaciteit van 10kWh en 7kWh.

De accu's zijn in eerste instantie vooral gericht op woningbezitters met zonnepanelen: de batterij kan het overschot aan energie gedurende de dag opslaan, zodat de energie later weer gebruikt kan worden. Ook kan de batterij gebruikt worden om tijdens uren dat elektriciteit van het normale net goedkoop is, dit op te slaan om het dan te gebruiken als het duur is. Uiteraard kan de batterij ook gebruikt worden tijdens een stroomstoring.

Brugpensioen-swt tijdskrediet 2015

zo, 08/02/2015

Nieuwe wetgeving 2015 inzake brugpensioen en tijdskrediet.
Brugpensioen ­‐ SWT
·    De nieuwe algemene regel wordt 62 jaar en 40 dienstjaren.

·    Uitzondering 1:
60 jaar en 40 jaar loopbaan (te bereiken op het einde van de opzeg). Indien de opzeg is aangevraagd voor 1/1/15.


·    Uitzondering 2:
58 jaar en 35 jaar loopbaan
Kunnen aantonen dat het medisch niet meer mogelijk is om nog verder te werken (medisch ongeschikt)
Deze cao zou worden verlengd tot eind 2016


·    Uitzondering 3:
58 jaar zware beroepen en 33 jaar loopbaan Onder zware beroepen valt
­‐      20 jaar nacht

Pagina's