Verplicht outplacement vanaf 01-01-2016

ma, 18/01/2016

Wie ontslagen wordt is vanaf 1 januari 2016 verplicht om begeleiding naar een andere job (outplacement) te volgen. Bovendien financier je dat dan ook zelf. De werkgever mag daarvoor vier weken loon van je opzegvergoeding afhouden.
    Recht op ontslagbegeleiding
De wetgever maakt al geruime tijd werk van het recht op begeleiding na ontslag. In 2014 werden 16.011 ontslagen werknemers begeleid in de zoektocht naar een nieuwe job. Sinds begin 2014 zijn werkgevers verplicht om outplacement aan te bieden aan ontslagen werknemers, tenminste aan diegene die recht hebben op een opzegvergoeding van minimum 30 weken. Het gaat meestal om werknemers met negen jaar anciënniteit of meer.
    Ontslagvergoeding versus begeleiding
Tot nu had je als werknemer de keuze bij ontslag: volle opzeg of 60 uur ontslagbegeleiding (waarvoor dan vier weken van je opzeg werd afgehouden). Volgens Federgon, de koepel boven 90 procent van de outplacementkantoren in België, opteerden de meeste werknemers voor een volledige opzegvergoeding.
    Geen keuze
Vanaf 1 januari 2016 word je als ontslagen werknemer dus verplicht om outplacement te volgen, en 'verlies' je vier weken loon van je opzegvergoeding.

Dat geldt niet:
- Als je je opzegtijd gewoon presteert. De outplacement wordt dan aangerekend op je sollicitatieverlof.
- Als je ontslagen wordt wegens dringende redenen.
- Als je nog geen recht hebt op 30 weken opzegvergoeding.
    Ontslagpakket
De regel houdt geen rekening met je bruto jaarinkomen. In de praktijk zou het dus kunnen dat je als bediende met een bruto jaarloon van 80.000 euro 6.666 euro minder opzeg krijgt, terwijl de kost voor de outplacement maar effectief 5.500 euro bedraagt.

Outplacementkantoren zien wel het nut in van de nieuwe regeling. Volgens Jens Van Mol, zaakvoerder van outplacementkantoor Skill Builders, kan ontslagbegeleiding helpen om je ontslag psychologisch te verwerken en een nieuwe wending aan je carrière te geven. Bovendien ben je, zodra je een nieuwe job vindt, ook niet verplicht om de begeleiding tot het einde te volgen.

Dat we in de toekomst minder geld zullen krijgen bij ontslag staat nu al vast. De overheid wil tegen 2019 werk maken van een ontslagpakket dat voor een derde uit activerende maatregelen en twee derde ontslagvergoeding bestaat.