Brugpensioen-swt tijdskrediet 2015

zo, 08/02/2015

Nieuwe wetgeving 2015 inzake brugpensioen en tijdskrediet.
Brugpensioen ­‐ SWT
·    De nieuwe algemene regel wordt 62 jaar en 40 dienstjaren.

·    Uitzondering 1:
60 jaar en 40 jaar loopbaan (te bereiken op het einde van de opzeg). Indien de opzeg is aangevraagd voor 1/1/15.


·    Uitzondering 2:
58 jaar en 35 jaar loopbaan
Kunnen aantonen dat het medisch niet meer mogelijk is om nog verder te werken (medisch ongeschikt)
Deze cao zou worden verlengd tot eind 2016


·    Uitzondering 3:
58 jaar zware beroepen en 33 jaar loopbaan Onder zware beroepen valt
­‐      20 jaar nacht
­‐    wisselende ploegen (5 jr in de laatste 10jr of 7 jr in de laatste 15jr)
­‐    bouw
Deze kan verlengd mits CAO in de NAR en in de sector


·    Uitzondering 4:
56 jaar en 40 jaar loopbaan indien opzeg voor einde 2016, vanaf 1/1/16 wordt dit 58 jaar en vanaf 1/1/17 wordt dit 60 jaar tenzij behouden via een CAO in de NAR en in de sector
Om 40 jaar loopbaan te bereiken zijn er 3 kalenderjaren gelijkgesteld voor volledige werkloosheid, tijdskrediet en legerdienst


·    Uitzondering 5:
Onderneming in herstructurering
In 2015 mogelijk op 55 jaar, in 2016 op 56 jaar, in 2017 op 57 jaar, in 2018 op 58 jaar en in 2019 op 59 jaar.
55 jaar kan behouden blijven tot maximum 2020 (daarna 60 jaar) mits een CAO in de NAR en in de sector


Voor­‐ en nadelen van SWT


·    Alle stelsels van SWT zijn gelijkgesteld op basis van het vorig voltijds loon voor de berekening van het pensioen.
·    Vanaf 2015 is als SWT’er het een verplichting om in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB. Hier hoort ook een actief zoekgedrag, outplacement én eventueel een tewerkstellingscel bij.
·    Hieraan ontsnappen de mensen die al in het systeem van SWT zaten voor 1/1/15 en op die dag 60 jaar waren.

·    Mensen die reeds in SWT zaten op 1/1/15 of in opzeg waren moeten geen outplacement of tewerkstellingscel. (wel actief zoekgedrag)


Hier wordt nog verder over onderhandeld.


Voorlopig moet niemand hier iets voor doen. Het ABVV zal de leden aanschrijven indien nodig. Ook degene die zich bij de VDAB moet inschrijven zal worden aangeschreven door het ABVV.


Iemand die opgeroepen wordt om te solliciteren is dit verplicht. Niet gaan of werk weigeren heeft verlies van uitkering tot gevolg.


Tijdskrediet


Oud systeem
·    Instappen in het oud systeem kan nog indien de eerste aanvraag bij de werkgever gebeurd is voor 2015. Indienen bij de RVA kan nog voor 1/4/15. Ingang van het tijdskrediet moet voor 1/7/15.
·    Verlenging met behoud van uitkering en pensioenrechten kan mits verlenging in dezelfde vorm.


Nieuw systeem
·    Tijdskrediet zonder motief en zonder uitkering.
Voorwaarde 5 jaar loopbaan en 3 jaar anciënniteit bij de werkgever. Maximum een equivalent van 1 jaar:
­‐    12 maanden voltijds ­‐    24 maanden halftijds ­‐    60 maanden 4/5e
­‐    of een combinatie Geen aanvullende pensioenrechten
Wel werkloosheidsrechten!


·    Tijdskrediet met motief.
4 kalenderjaren maximum voor zorgen voor zieke familieleden. 3 kalenderjaren maximum voor vorming of opleiding.
Kunnen niet beiden genomen worden.


Voorwaarden 2 jaar anciënniteit bij de werkgever. (geen 5 jaar loopbaan vereist)
Er is een cao in de sector of op het bedrijf nodig voor voltijds of halftijds. Dit is een recht en kan niet geweigerd worden door de werkgever.