Taxshift +100€ per maand....niet dus..

za, 03/10/2015

De regering-Michel belooft dat een gemiddeld Belgisch gezin er door de taxshift op vooruit zal gaan. Er wordt 100 euro extra per maand in het vooruitzicht gesteld voor de lage lonen. Maar wie een uitkering heeft (werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden) zien niets van dat ‘voordeel’. Ook de gemiddelde verdieners met kinderen ten laste, vallen uit de boot.


 

Wie de berekeningen uitvoert, kan enkel tot de vaststelling komen dat iedere Belg een rad voor de ogen wordt gedraaid.

 

+100 euro per maand? Waar?

Hieronder tonen we enkele voorbeelden hoeveel verschillende types gezinnen winnen met deze fiscale hervorming en hoeveel ze verliezen door de andere regeringsmaatregelen (indexsprong, btw-verhoging voor elektriciteit, accijnzen,…). We zoeken hard, maar die beloofde 100 euro per maand vinden we niet terug.
 

* Het maandinkomen dient als basis voor de berekening van het jaarinkomen (= maandinkomen x 13,92 (afgerond 14) om rekening te houden met vakantiegeld en eindejaarspremie).

 

Winst vs. Verlies

 

Gepensioneerde of werkzoekende

Voor wie niet langer actief is, draait de taxshift al helemaal dramatisch uit. Qua belastingvoordelen valt er bijvoorbeeld voor de gepensioneerden niets te rapen, maar zij moeten wel een indexsprong en een reeks belastingverhogingen ondergaan.

Een gepensioneerde die alleen is gevallen en moet rondkomen met een pensioen van 1.220 euro per maand zal ieder jaar 536 euro minder ontvangen. Realiteit voor de gepensioneerde: een verlies van 536 euro per jaar.

Gepensioneerde of werkzoekende

 

Koppel zonder kinderen

De regering Michel belooft hen 100 euro per werkend gezinslid extra, oftewel tegen het einde van het jaar 2.400 euro extra op de rekening. Was het maar waar. Daarenboven komt de indexsprong en alle btw en accijnsverhogingen. Realiteit voor het gezin: een verlies van 578 euro per jaar.

Koppel zonder kinderen

 

Koppel met kinderen

Realiteit voor het gezin: een verlies van 794 euro per jaar.

Koppel met kinderen

 

Nog erger door factuurregering-Bourgeois

En het wordt nog erger, want naast de taxshift zijn er nog een hele reeks van maatregelen die allemaal samen heel diep in onze portemonnee snijden. Vooral in Vlaanderen heeft de factuurregering-Bourgeois bewezen dat ze deze naam waardig is: hogere facturen en minder koopkracht.

 

Dit komt er nog allemaal bij:

 • duurdere kinderopvang:
  voor de laagste inkomens gaat het minimumtarief van 1,57 euro per dag naar 5 euro
   
 • hoger inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs: + 270 euro/kind
   
 • verhogen maximumfactuur onderwijs: + 20 euro (kleuter) + 15 euro (lager)
   
 • indexsprong kinderbijslag: 2 x 2%
   
 • woonbonus: potentieel tot 1.216 euro verlies voor aankoop vanaf 2015 door koppel
   
 • duurdere zorgverzekering: + 25 euro
   
 • duurder water en elektriciteit: + 108 euro
   
 • prijzen De Lijn voor 65+ : + 50 euro
   
 • hoger lidgeld voor jeugdbeweging, sport- en cultuurverenigingen
   
 • minder dienstverlening omdat de openbare diensten worden afgebouwd
   
 • andere maatregelen die nu nog op tafel liggen, maar nog niet duidelijk zijn, zoals op federaal niveau de bijkomende besparingen in de gezondheidszorg .