compromis arbeiders-bedienden statuut

di, 09/07/2013

De carenzdag is de eerste dag ziekte van een arbeider die in veel bedrijven onbetaald is. In het compromis wordt deze dag afgeschaft. Net zoals de bedienden zullen alle arbeiders vanaf 1 januari 2014 bij ziekte vanaf de eerste dag toch betaald worden. Het wegwerken van deze discriminatie gaat gepaard met een versterkt controlesysteem op misbruiken.

De opzeggingstermijnen bij ontslag verschilden vandaag sterk bij arbeiders en bedienden. Vanaf 1 januari 2014 zal ook dit verschil van de baan zijn.

  • Voor alle nieuwe contracten is er één regeling voor de opzeggingstermijnen. Vanaf het moment dat een werknemer in dienst treedt, maakt hij aanspraak op twee weken opzeg na het eerste kwartaal anciënniteit, vier weken na het tweede kwartaal en dat loopt op tot vijftien weken na vijf jaar anciënniteit. Vanaf dan komen er per dienstjaar drie weken opzeg bij, tot 62 weken na 20 jaar anciënniteit. Daarna komt er nog één week opzeg bij per dienstjaar.

  • Bovendien zal elke werknemer die wordt ontslagen recht hebben op outplacement als onderdeel van het ontslagpakket als hij zeven jaar of langer bij dezelfde werkgever werkte. Dat moet helpen snel een nieuwe job te vinden.

  • Elke werknemer zal eveneens het recht hebben de precieze reden te kennen van het ontslag.

  • De verworven rechten van de opzegtermijnen van werknemers blijven voor iedereen behouden. De bedienden behouden dus hun opgebouwde opzegtermijn. De arbeiders krijgen een compensatie voor het verleden. Zij zullen ook voor het verleden op een termijn van 5 jaar een bescherming hebben op basis van het nieuwe, betere systeem genieten voor het verleden. De arbeiders met de meeste anciënniteit worden het snelst extra beschermd.

Dit akkoord zal verder uitgewerkt worden tegen 1 januari 2014, met alle sociale partners en de regering. Door de nu genomen stappen is de regering erin geslaagd om een juridisch kluwen rond het onderscheid tussen arbeiders en bedienden te vermijde