Geen brugpensioen in 2013

za, 13/07/2013

Vrijdag is er een paritair comité staal doorgegaan. De werkgevers wilden in vorig PC de uitslag van het compromis arbeiders-bedienden afwachten alvorens verdere stappen te zetten. Daarom hadden we op 12 juli 2013 afgesproken een extra PC te houden.
Er is op deze vergadering echter op geen enkel moment sprake geweest over het compromis arbeiders-bedienden. De werkgevers weigeren evenwel nog steeds het brugpensioen te verlengen voor 2013 en verwijzen naar de sectorale onderhandelingen waar deze verlenging zal behandeld worden.
Zij wensen in september pas te starten met de onderhandelingen. In de praktijk zal de verlenging voor 2013 bijgevolg geen effect hebben, dit in de veronderstelling dat we tot een akkoord komen ergens in november.
NIEMAND ZAL DUS DIT JAAR MET BRUGPENSIOEN KUNNEN.
We beraden ons daarom over wat onze mogelijkheden zijn. Acties worden niet uitgesloten. We denken ook aan financiële compensaties.