Schoolpremie wordt donderdag gestort.

di, 06/08/2013

Donderdag 8 augustus wordt de jaarlijkse schoolpremie uitbetaald.
Boven op de gewone kinderbijslag ontvangen gezinnen 22 euro voor kleuters, 50 euro voor lageschoolkinderen, 70 euro voor middelbare scholieren en 95 euro voor studenten (tot 24 jaar).
Deze bedragen zijn door besparingen kleiner dan vorig jaar.