Verkiezingsbeloften N-VA

di, 29/10/2013

Het ABVV nam via de media kennis van een aantal voorstellen die 
N-VA zal voorleggen op haar verkiezingscongres van januari. 
Naast het klassieke pleidooi voor een ontmanteling van de federale staat leest wat tot hiertoe bekend is vooral als een ontmanteling van de welvaartsstaat:

  • bevriezen van alle overheidsuitgaven tot minstens 2016 wat kan leiden tot duurdere gezondheidszorg en onderwijs
  • belastingen drastisch verlagen op de hogere belastingschijven zonder aan te geven hoe de minderinkomsten worden opgevangen (terwijl de inkomsten uit kapitaal, de allerrijksten en de fraudeurs ongemoeid worden gelaten)
  • afschaffen automatische loonindexering die nochtans de koopkracht van de mensen veilig stelt en ervoor zorgde dat we de financiĆ«le crisis relatief beter zijn doorgekomen
  • beperken van werkloosheidsuitkeringen tot 2 jaar wat meer armoede betekent
  • maar wel lastenverlaging voor bedrijven

De komende dagen zullen we de voorstellen nader bekijken. We raden iedereen aan om dit te doen en om na te gaan welke bevol-kingsgroepen er met deze voorstellen op vooruit gaan en welke niet. Als ABVV roepen we iedereen op om een eerlijk debat te voeren over de rol van de overheid, de koopkracht van de mensen en de sociale voorzieningen. Het ABVV is ervan overtuigd dat we allen te winnen hebben bij een efficiĆ«nte en sociaal rechtvaardige staat en stevige sociale voorzieningen.