Spilindex zoals verwacht overschreden

za, 31/12/2011

Doordat de indexkorf in België met 2% is gestegen, zullen vanaf januari de lonen aangepast worden met 2%. 
Dit wil niet zeggen dat we 2% loonsverhoging krijgen. (alles is reeds 2% duurder geworden)
Dit wil ook niet zeggen dat we alles goedmaken gezien uit de indexkorf een aantal producten zijn gehaald die we allen nodig hebben en die ook duurder zijn geworden. (Benzine, diesel...) 

Oproep tot ACTIE morgen 22-12-11

wo, 21/12/2011

Kameraden!!!
via het nieuws zult u wel reeds vernomen hebben dat er morgen bij de overheidsdiensten een algemene staking zal plaatsvinden.

Om hen te ondersteunen zullen we morgen om 11 uur een militantenverzameling houden aan het gebouw van de Rijksdienst voor Pensioenen, tussen de Havermarkt en De Schiervellaan.

Stakingsaanzegging

wo, 14/12/2011

ACV, ABVV en ACLVB eisen overleg met de federale regering en de werkgevers: voor een rechtvaardiger sanering en een geloofwaardig beleid voor meer en betere banen.

Om daar toe te komen wordt een stakingsaanzegging ingediend, met het oog op een algemene staking en /of sectorale stakingen, uiterlijk maandag 30 januari 2012.

 

Wat met brugpensioenen in het regeerakkoord?

di, 13/12/2011

Is er nog een mogelijkheid om toch nog vroeger dan op 60 jaar met brugpensioen te kunnen?
Bij het nalezen van de ontwerpverklaring vind ik het volgende terug:
De benaming "brugpensioen" zal worden aangepast teneinde ze meer in overeenstemming met de realiteit te brengen, namelijk "werkloosheid met bedrijfstoeslag". Dit beloofd al niet veel goeds.
Alle huidige brugpensioenen lopen nog tot eind 2012 (afgesproken in de vorige CAO en deze mogen dus behouden worden).
Volgens de laatste verduidelijking zou het MOGELIJK zijn om het brugpensioen 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid nog te verlengen tot eind 2014.

Korting bij SoftWashExpress voor alle werknemers van Aperam

wo, 07/12/2011

De 'procedure' hoe jullie zich kunnen registreren voor de fleetcondities staat uitgelegd op deze site. Hiervoor moet je wel ingelogd zijn. Indien gewenst kunnen jullie ook een mail sturen naar ons bureel om jullie te laten registreren.
Ga dan naar -->  www.abvvalz.be/kortingen

Wie geregistreerd is krijgt een kaart van SoftWashExpress voor ‘ Aperam-medewerkers’. (geldig voor onbepaalde duur) Dit geeft dan een korting van €2 op de 2 meest genomen wasprogramma’s.Actie in Luik een succes

wo, 07/12/2011

Vandaag hebben wij met een aantal mensen onze steun betuigd aan onze collega's uit Luik. In totaal waren er een 20.000 mensen (volgens sommigen 40.000) die protesteerden tegen de beleid van Mittal. Ook onze jobs zijn op termijn bedreigd. Nu al worden mensen met jaren ervaring van de ene naar de andere funtie geplaatst. Het wordt tijd dat wij werknemers van ALZ stilaan beseffen dat iedereen de volgende kan zijn.
Alvast bedankt aan iedereen die mee geweest is. 

Europese actiedag 7 december ArcelorMittal

di, 06/12/2011

ABVV – BBTK

Steunt volledig de Europese actiedag van 7 december binnen ArcelorMittal en Aperam. In iedere vestiging in Europa wordt deze actiedag anders ingevuld, gaande van 24u stakingen, werkonderbrekingen, infosessies tot het uitdelen van pamfletten.

 

Het is nodig dat wij, staalarbeiders, ons verenigen en ons samen met onze Europese collega’s verzetten tegen de sluiting van bedrijven, tegen herstructureringen, tegen het afschaffen van werkgelegenheid.

Ook bij ons wordt er reeds tal van jaren gesnoeid in werkgelegenheid met bijkomend loonsinleveringen voor velen van ons tot gevolg.

 

De groep hanteert enkel een financieel beheer dat er alleen op gericht is om zoveel mogelijk geld te verdienen en dan nog zo snel mogelijk ook.

 

Wat ons boven het hoofd hangt

za, 03/12/2011

Het brugpensioen wordt afgeschaft. Het heet voortaan: werkloosheid met bedrijfstoeslag. In het tijdskrediet wordt ook gesnoeid.

Ofschoon de meeste maatregelen uit het regeerakkoord al bekend waren, levert de eindtekst toch nog verrassingen op, al zijn het soms nuances.

De grootste verrassing is dat het brugpensioen niet zomaar wat strenger gemaakt wordt, maar afgeschaft. Alleszins de benaming ervan. De formule blijft afgeslankt bestaan, maar heet voortaan 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'.

Pagina's