Data en uren van de verkiezingen.

do, 19/04/2012

De sociale verkiezingen voor de arbeiders gaan door op:
woensdag 9/5 van 9u00 tot 11u00, van 13u00 tot 15u00 en van 21u00 tot 23u00
maandag 14/5 van 5u00 tot 7u00 en van 13u00 tot 15u00

De sociale verkiezingen voor de bedienden gaan door op:
woensdag 9/5 van 11u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30
maandag 14/5 van 14u00 tot 15u30 

Akkoord bereikt betreffende de capitatieve bijdragen op brugpensioenen

do, 19/04/2012

Gisteren werd binnen de NAR een akkoord bereikt tussen werkgevers en werknevers omtrent de capitatieve bijdragen op brugpensioen. Het is wel nog wachten op een akkoord van de regering.
Concreet betekent dit dat de werkgevers 50% bovenop de bijbetaling bij brugpensioenen moeten voor de leeftijden van 55-57 jaar en hetzelfde voor de leeftijd van 58-59 jaar.
Het regeringsvoorstel was respectievelijk 85% en 55%.

Wat de lopende pensioenen betreft (dus voor 1 april 2012), komt er een verhoging van 6% (ipv. het voorstel van 10% van de regering).

ArcelorMittal bespioneerde vakbond al sinds 2008

vr, 13/04/2012

Op een harde schijf die de vakbonden bij ArcelorMittal vorige week opgestuurd kregen van een anonieme bron, staan geheime opnames van vakbondsvergaderingen en telefoongesprekken. Volgens RTL zou de spionage al sinds 2008 aan de gang zijn. De socialistische vakbond heeft een klacht ingediend.
"Na het volgens ons onterechte ontslag van een bewaker, hebben we verschillende getuigenissen verzameld die aantonen dat er op de bewakingsdienst druk en intimidatie werd uitgevoerd", zegt Robert Rouzeeuw, voorzitter van de afvaardiging van ACOD Metaal. "De filmfragmenten op de harde schijf wijzen hier ook op. De scènes zijn gedraaid met een verborgen camera, en vormen een zware aanslag op het privéleven van de arbeiders."

Wat verandert op 1 april?

vr, 30/03/2012

Brugpensioen duurder vanaf 1 april.
Werkgevers zullen vanaf 1 april meer moeten bijdragen voor werknemers die met brugpensioen gaan. De bedoeling van de maatregel is het gebruik van het stelsel van "werkloosheid met bedrijfstoeslag" te ontmoedigen.
Hoe jonger iemand is, hoe meer de bijdragen stijgen. Voor 50- en 51-jarigen gaat het om een verdubbeling. Ook bij de 52- tot 54-jarigen (+95 procent), de 55- tot 57-jarigen (+85 procent) en 58- tot 59-jarigen (+55 procent) wordt de bijdrage fel verhoogd. Bij de zestigplussers gaat het om een verhoging met 25 procent.

Topman Bekaert kreeg 33% opslag in 2011

vr, 30/03/2012

Net voor Bert De Graeve de feitelijke sluiting van de Bekaert-fabriek in Aalter aankondigde, zag de topman zijn eigen loon in één klap met 33% de hoogte ingaan tot 1,7 miljoen euro. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van de Belgische staaldraadproducent.
De topman ziet zijn loon in 2011 in één klap met 560.000 euro aandikken. Baron Paul Buysse, de voorzitter van de raad van bestuur, houdt het bij een globale vergoeding van 500.000 euro, evenveel als in 2010.
Het nieuws over de loonsverhoging van De Graeve volgt amper twee maanden nadat de topman - met tranen in de ogen - de meest dramatische herstructurering in de geschiedenis van Bekaert bekendmaakte. Op 2 februari werd beslist dat de productie van Bekaert in Aalter volledig moet worden opgedoekt.
Daardoor verliezen 500 van de 609 werknemers hun baan.

Een vierde maand ouderschapsverlof, eindelijk

di, 27/03/2012

Na langdurige onderhandelingen binnen de regering, parlement en de Nationale Arbeidsraad was het vrijdag zover. Een extra maand ouderschapsverlof én betaald. Een uitbreiding die nu retroactief wordt doorgevoerd. Hiermee implementeert de regering de Europese richtlijn dat het recht op ouderschapsverlof uiterlijk op 8 maart uitbreidde van drie naar vier maanden, maar hieraan koppelt ze ook een onderbrekingsuitkering zodat iemand die ouderschapsverlof opneemt, financieel niet wordt gesanctioneerd. Deze regeling zal van toepassing zijn op elke gerechtigde ouder met een kind geboren na 8 maart. De tegemoetkoming zal 693,20 EUR bedragen. Ook de andere gerechtigde ouders  - d.w.z. ouders met een kind onder de 12 jaar - verkrijgen  elk  een extra maand  ouderschapsverlof.

Welke bijkomende maatregel Di Rupo voelt u wel

wo, 14/03/2012


Voorschot op uw levensverzekering
Hebt u een levensverzekering voor langetermijnsparen, dan betaalt u normaal belastingen aan het einde van de rit (bij uitkering of op 60 jaar). De regering gaat eenmalig een deel daarvan vervroegd innen. Het gaat om levensverzekeringscontracten voor langetermijnsparen met een fiscaal voordeel (derde pensioenpijler). Langetermijnspaarders kunnen jaarlijks stortingen tot 2.200 euro fiscaal inbrengen, waarvan ze 30 procent terugkrijgen.


Tommelein (Open Vld) en De Wever (N-VA) niet tevreden over HUN loonverlies

wo, 07/03/2012

Gemeenschapssenatoren Bart Tommelein (Open Vld) en Bart De Wever (N-VA) zijn niet te spreken over het loonverlies dat ze moeten slikken door de besparingen van het federale parlement. Volgens De Wever gaat het om zo'n "500 euro netto minder". Nochtans zijn gemeenschapssenatoren net zowel in het Vlaams parlement als in de Senaat actief.
Het federale parlement besliste bij de start van Di Rupo I om zijn vergoedingen met vijf procent te verlagen. De regionale parlementen besparen voorlopig niet. De 21 gemeenschapssenatoren worden echter betaald door de Senaat, waardoor zij voortaan dus minder verdienen dan hun collega's in de regionale parlementen.
 

Wat wordt er duurder vanaf 1 maart?

do, 01/03/2012

Met de hervorming wil de Vlaamse regering mensen stimuleren om bij de aankoop van een wagen voor een minder vervuilend model te kiezen. Daarom zal de BIV niet langer berekend worden op het vermogen van de wagen maar op basis van de Euronorm (luchtkwaliteit) en de CO2-uitstoot van een wagen.

Er komt een overgangsregeling van twee maanden voor nieuwe wagens. Voor mensen die in maart of april hun nieuwe wagen inschrijven, zal de Vlaamse overheid de taks berekenen volgens zowel de oorspronkelijke formule van de regering als de nieuwe formule, waarbij aan de inschrijver het laagste van beide berekende tarieven zal worden aangerekend.

De nieuwe BIV is ook geldig voor bedrijfswagens, tenzij het om leasingwagens gaat. Voor tweedehandswagens is er een overgangsregeling van drie jaar.

AB InBev trekt prijzen op

Zijn wij Belgen wel te duur?

ma, 27/02/2012

Steeds weer wordt gezegd dat de Belgische lonen te hoog zijn of in ieder geval dat ze hoger zijn dan bij onze buren. Dat dit onze concurrentiekracht ondermijnt en dat die trend moet gestopt worden door onze lonen te matigen.

Dit is echter nu reeds het geval. Het interprofessioneel akkoord dat door de regering Leterme werd opgelegd, staat slechts een loonsverhoging toe van 0,3% in 2012 en al helemaal niets in 2011.

 

Pagina's