Een vierde maand ouderschapsverlof, eindelijk

di, 27/03/2012

Na langdurige onderhandelingen binnen de regering, parlement en de Nationale Arbeidsraad was het vrijdag zover. Een extra maand ouderschapsverlof én betaald. Een uitbreiding die nu retroactief wordt doorgevoerd. Hiermee implementeert de regering de Europese richtlijn dat het recht op ouderschapsverlof uiterlijk op 8 maart uitbreidde van drie naar vier maanden, maar hieraan koppelt ze ook een onderbrekingsuitkering zodat iemand die ouderschapsverlof opneemt, financieel niet wordt gesanctioneerd. Deze regeling zal van toepassing zijn op elke gerechtigde ouder met een kind geboren na 8 maart. De tegemoetkoming zal 693,20 EUR bedragen. Ook de andere gerechtigde ouders  - d.w.z. ouders met een kind onder de 12 jaar - verkrijgen  elk  een extra maand  ouderschapsverlof.  Maar er was spijtig genoeg te weinig marge in de begroting om ook hen een tegemoetkoming te garanderen voor de 4de maand.
Met de toekenning van een tegemoetkoming ondersteunt de regering niet enkel in woorden het ouderschapsverlof, maar ook in daden. Deze extra ondersteuning is essentieel indien we ouderschapsverlof écht willen promoten als “ademruimte” voor jonge ouders. De ouders met een kind geboren voor 8 maart 2012  hebben geen recht op deze extra tegemoetkoming. Spijtig, maar  blijkbaar was dit voor de regering het enig mogelijke, rekening houdend met de  budgettaire moeilijkheden.  
Net zoals bij de al gerechtigde drie maanden ouderschapsverlof, kan men het ouderschapsverlof flexibel opnemen. Het Koninklijk Besluit, dat de uitbreiding van het ouderschapsverlof regelt, biedt de mogelijkheid om aanvullend je arbeidsprestaties één maand voltijds, twee maanden halftijds of vijf maanden 1/5 te schorsen. Ook ouders die een kind adopteren hebben recht op ouderschapsverlof. Naar analogie met de nieuwe regeling, zullen zij ook een tegemoetkoming ontvangen, indien de inwerkingtreding van de adoptie na 8 maart 2012 was.