Akkoord bereikt betreffende de capitatieve bijdragen op brugpensioenen

do, 19/04/2012

Gisteren werd binnen de NAR een akkoord bereikt tussen werkgevers en werknevers omtrent de capitatieve bijdragen op brugpensioen. Het is wel nog wachten op een akkoord van de regering.
Concreet betekent dit dat de werkgevers 50% bovenop de bijbetaling bij brugpensioenen moeten voor de leeftijden van 55-57 jaar en hetzelfde voor de leeftijd van 58-59 jaar.
Het regeringsvoorstel was respectievelijk 85% en 55%.

Wat de lopende pensioenen betreft (dus voor 1 april 2012), komt er een verhoging van 6% (ipv. het voorstel van 10% van de regering).