Wat verandert op 1 april?

vr, 30/03/2012

Brugpensioen duurder vanaf 1 april.
Werkgevers zullen vanaf 1 april meer moeten bijdragen voor werknemers die met brugpensioen gaan. De bedoeling van de maatregel is het gebruik van het stelsel van "werkloosheid met bedrijfstoeslag" te ontmoedigen.
Hoe jonger iemand is, hoe meer de bijdragen stijgen. Voor 50- en 51-jarigen gaat het om een verdubbeling. Ook bij de 52- tot 54-jarigen (+95 procent), de 55- tot 57-jarigen (+85 procent) en 58- tot 59-jarigen (+55 procent) wordt de bijdrage fel verhoogd. Bij de zestigplussers gaat het om een verhoging met 25 procent.
De sociale partners, verenigd in de Nationale Arbeidsraad, vinden de nieuwe bijdragen in sommige situaties echter te hoog. Volgens SD Worx kregen zij van de minister van Werk een ultieme deadline voor een alternatief voorstel. Bijgevolg ligt nog niet vast in welke mate de bijdragen zullen stijgen, concludeert SD Worx. Daarvoor is het wachten op het alternatieve voorstel van de sociale partners én de eventuele goedkeuring daarvan door de regering. Vermoedelijk zullen de nieuwe bijdragen dan met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2012 van toepassing zijn.

Waarde groenestroomcertificaten daalt.
Wie zonnepanelen op zijn dak legt in Vlaanderen, krijgt via de zogenoemde groenestroomcertificaten geld van de netbeheerder. Het bedrag neemt geleidelijk aan af. Wie een installatie plaatst met een vermogen van maximaal 250 kW, krijgt vanaf 1 april nog 230 euro per certificaat in plaats van 250 euro voorheen. Voor installaties van meer dan 250 kW blijft dat 90 euro. De eigenaar is zeker dat hij zijn certificaten kan inruilen voor die bedragen gedurende een periode van 20 jaar. Wie tussen 2006 en 2009 zonnepanelen geplaatst heeft, krijgt minstens 450 euro per groenestroomcertificaat.