Onkelinx: 'we moeten index niet aanpassen'

do, 16/02/2012

Vice-premier Onkelinx is duidelijk. Een aanpassing van het indexmechanisme zou een verarming betekenen voor de bevolking. En dat wil ze niet.
'We moeten werken aan de prijzen, onder meer van onze energie, maar van het indexmechanisme moeten we afblijven.' Dat zei vice-premier Onkelinx aan Villa Politica.

Volgens Onkelinx leidt een aanpassing van het systeem enkel tot een verarming van de bevolking. 'Het regeerakkoord is heel duidelijk. Het indexmechanisme blijft gehandhaafd.' Sleutelen aan het systeem, vindt ze evenmin nodig. Geen aanpassingen, geen hervormingen, zegt de vice-premier van de PS.

Uitstel, geen afstel

do, 16/02/2012

Het was met een afgestreken gezicht, op gedecideerde toon. ‘We raken niet aan de loonindexering. Er komt géén aanpassing.’ Veel woorden had vicepremier Laurette Onkelinx (PS) gisteren niet nodig om de vraag naar een aanpassing van onze automatische loonindexering af te wijzen.


Aperam duikt in het rood

di, 07/02/2012

De markt van het roestvrij staal heeft een moeilijk jaar achter de rug. Dat uit zich in een verlies voor de groep Aperam, die ook in België actief is. Voor de komende maanden rekent de vroegere ArcelorMittal-divisie op een herstel.

De staalgroep Aperam heeft het voorbije jaar een nettoverlies geboekt van 60 miljoen euro. Aperam is gespecialiseerd in de productie van inox of roestvrij staal. De onderneming maakte tot begin 2011 deel uit van ’s werelds grootste staalgroep ArcelorMittal.

Alleen over het vierde kwartaal leed Aperam een verlies van 46 miljoen euro, terwijl een jaar eerder in diezelfde periode nog 2 miljoen euro winst geboekt werd. In ons land heeft Aperam een fabriek in Genk.

De inoxfabrikant verwacht wel een herstel van de activiteiten in de loop van het eerste kwartaal dankzij een herneming van de markt van het roestvrij staal.

Staking was niet voor niets

ma, 06/02/2012

De federale regering komt in belangrijke mate tegemoet aan de eisen
van de vakbonden over de hervormingen van de pensioenen en de
arbeidsmarkt.

Het kernkabinet boog zich gisteravond over de knelpunten rond de
pensioenhervorming en de arbeidsmarkt. Bij het ter perse gaan van deze
krant was die vergadering nog altijd aan de gang. Maar op tafel lagen
belangrijke toegevingen aan de vakbonden, die zich eerder fel hadden
verzet tegen de hervormingen. "Voor alle duidelijkheid: dit zijn zaken
die al voor de staking op tafel lagen", luidt het vanuit het kabinet.
"We moeten hierop landen. Het zijn geen cosmetische ingrepen, wel de
vrucht van degelijk overleg met alle sociale partners."

Regering zwakt pensioenplannen af.

ma, 06/02/2012

De regering vijlt haar pensioenplannen bij zodat niemand langer dan twee jaar extra hoeft te werken. Voor sommigen die aan de vooravond van hun pensioen staan was dat aanvankelijk drie, vier of zelfs vijf jaar. 'Dit bewijst dat we eerlijk en correct zijn', zegt minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD). 

De pensioenplannen van de regering hebben voor sommigen een bijna pervers effect. Een aantal mensen zou aan de vooravond van zijn pensioen geheel onverwacht nog wat extra rondjes moeten lopen en drie, vier of zelfs vijf jaar langer moeten werken. Dat komt omdat de regering van plan is de minimumleeftijd tot 62 jaar en de loopbaanduur tot veertig jaar op te trekken. Een voorbeeld van zo'n scheefgetrokken situatie: wie nu 60 is en 34 jaar gewerkt heeft, zou er nog vijf jaar bij moeten doen.

Overgangsmaatregel

De markt verwacht 10,128 miljard dollar EBITDA voor ArcelorMittal (exclusief Aperam)

do, 02/02/2012

Een paar dagen voor het bekendmaken van haar jaarresultaten, wordt er door analisten een gemiddelde verwachting opgemaakt. Dit is een gemiddelde raming van 25 analisten. Zij zijn het eens dat de verwachte winst rond de 10,128 miljard zal liggen.
ArcelorMittal geeft geen commentaar over de juistheid van deze verwachting. De werkelijke resultaten zullen op 7 februari worden vrijgegeven.

 

Dan zullen ook de cijfers van Aperam bekend zijn.

De hervorming van de belasting op inverkeerstelling (BIV) is goedgekeurd.

wo, 01/02/2012

Vanaf 1 maart wordt die belasting op het inschrijven van een auto anders berekend in Vlaanderen.
De bevoegde parlementscommissie keurde dinsdagnamiddag de hervorming van de belasting op inverkeerstelling (BIV) goed. Niet langer het vermogen van de wagen, maar de milieuvriendelijkheid zal de hoogte van de taks bepalen. De oppositie stemde tegen de hervorming.


Met de hervorming wil de Vlaamse regering mensen stimuleren om bij de aankoop van een wagen voor een minder vervuilend model te kiezen. Het was de bedoeling de hervorming begin dit jaar te laten ingaan, maar dat is niet gelukt.


Pagina's