Zijn wij Belgen wel te duur?

ma, 27/02/2012

Steeds weer wordt gezegd dat de Belgische lonen te hoog zijn of in ieder geval dat ze hoger zijn dan bij onze buren. Dat dit onze concurrentiekracht ondermijnt en dat die trend moet gestopt worden door onze lonen te matigen.

Dit is echter nu reeds het geval. Het interprofessioneel akkoord dat door de regering Leterme werd opgelegd, staat slechts een loonsverhoging toe van 0,3% in 2012 en al helemaal niets in 2011.

 

Zijn onze lonen echter wel zo hoog als men beweert?

Volgens het Belgisch instituut voor Statistiek bedraagt het gemiddeld bruto maandloon in België € 2.936. Het gaat om het loon met inbegrip van alle premies (met uitzondering van de 13e maand en het vakantiegeld). Netto (in het geval van een alleenstaande) komt dit neer op ongeveer €1.675 per maand. Dit is een gemiddelde. In de realiteit verdient de helft van de werknemers echter minder.

 

De lonen maken deel uit van wat men de ‘productiekosten’ noemt. En hier zijn de Belgen goedkoper dan de Fransen, de Duitsers en de Nederlanders. Bij ons vertegenwoordigen de lonen slechts 12% van de kosten tegen 19% in Duitsland, nochtans de kampioen van de loonmatiging. Dat komt uiteraard omdat er nog andere kosten meespelen, waaronder de energiekosten. En zoals we weten zijn die bij ons veel duurder dan bij onze buren.

 

De ondernemingen klagen steen en been, maar tussen 2000 en 2009 groeide hun winst wel met 75%, terwijl de lonen in dezelfde periode met slechts 39% stegen. Over dezelfde periode stegen de dividenden die aan aandeelhouders betaald worden, met maar liefst 189%. Zouden wij klagen?