Waarom stemmen voor het ABVV belangrijk is voor u.

Dankzij het ABVV en vooral door onze rode collega’s in Châtelet hebben we vorige CAO een loonsverhoging kunnen bekomen van 45 cent.

Dit was natuurlijk niet mogelijk zonder jullie steun. Want zonder jullie steun staan wij als vakbond nergens.

 

De laatste jaren rolden we van de ene reorganisatie in de andere. Toch hebben we begin dit jaar een nettopremie van € 1050 kunnen bekomen. Bijkomend zal er deze maand opnieuw een nettopremie zijn van € 300.

Met onze site www.abvvalz.be kan je eenvoudig branstof bestellen en vind je alle info over Aperam.
Aan onze teller van de site zien we dat jullie dit zeker op prijs stellen.

 

Als ABVV zijn we ook blij met de steun die we tijdens de laatste stakingen tegen de regeringsmaatregelen van jullie hebben gekregen. Hierdoor hebben we een aantal brugpensioenregelingen die we in het verleden hadden kunnen behouden. Hieronder de regeling 56 jaar – 33 dienstjaren – 20 jaar nacht. Ook het systeem van tijdskrediet hebben we hierdoor kunnen vrijwaren.

 

Ook al was de pers tegen ons en verscheen er dagelijks in koeienletters in de pers dat mensen langer willen werken en dat vakbonden onverantwoord bezig waren, toch hebben wij met onze acties bewezen dat dit niet zo was. Gezien er hier totaal geen werkwilligen waren, is het wel duidelijk dat er in de zware industrie anders over gedacht wordt.

 

Dankzij jullie steun kunnen we dus samen veel bereiken. Mogen wij dan ook jullie steun hebben bij deze verkiezingen, zodat we samen er opnieuw voor 4 jaar kunnen tegenaan gaan. Gezien de economische toestand en de honger naar steeds meer winsten bij de bedrijven is het belangrijk dat we een sterke vakbond kunnen presenteren waar de mensen achter staan.

 

Iets beloven kunnen we helaas niet. Vechten voor onze toekomst wel. Daarom is het belangrijk een sterke vakbond te hebben.
De kernleden