Regels vacineren Covid-19

do, 06/05/2021

Binnenkort mogen werknemers zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze verliezen geen loon.

Werknemers hebben binnenkort het recht om op het werk klein verlet aan te vragen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit ‘vaccinatieverlof’ geldt voor de tijd die nodig is om de vaccinatie te laten uitvoeren tot een maximumduur van 4u. Dat betekent dat ook de weg van en naar het vaccinatiecentrum en eventuele wachttijd door het vaccinatieverlof zijn gedekt tot maximum 4u.

De werknemer krijgt tijdens zijn afwezigheid gewoon zijn loon doorbetaald. De werkgever mag geen druk uitoefenen op de werknemer om de vaccinatie te verplaatsen naar buiten de werktijd.

De werknemer moet de personeelsdienst en zijn leidinggevende tijdig verwittigen, “onmiddellijk vanaf het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.” Als de werkgever daarom vraagt, moet de werknemer ook een bewijs voorleggen. Dit kan gaan om de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie, met de vermelding van datum en tijdstip, of een bevestiging van de afspraak.