Gemeenschappelijk eisenpakket CAO 2015 – 2016

We hebben deze week samengezeten, vakbonden onder mekaar om ons eisenpakket te bespreken. Dit hebben we gedaan aan de hand van vragen en opmerkingen van jullie.

 

 • SWT aan 85% zoals in het verleden voor alle stelsels welke mogelijk zijn in de sector. Berekend over de ganse loopbaan ipv de laatste 10 jaar. Hier zonder geen akkoord.

 

 • Stelsel halftijds eindeloopbaan vanaf 55 jaar voor wie dat wil met een motivatiepremie van de werkgever.

 

 • CAO90 premie maximaliseren.

 

 • Fietsvergoeding

 

 • Echte maatregelen om het ziektecijfer te laten dalen. Hier hebben we diverse voorstellen. Zoals betaalde dagen per kwartaal of betaalde dagen die ingezet kunnen worden bij ziekte of meegenomen naar het einde van de loopbaan.

 

 • Leasing van auto’s zonder meerkost voor de werkgever.

 

 • TV dagen

 

 • 0,5% bruto (max. wettelijke) loonsverhoging voor iedereen gelijk.

 

 • 0,3% netto (max. wettelijke) verhoging van de maaltijdcheques.

 

 • Internet vergoeding

 

 • Alternatief voor de 75% regel bij onderhoud

 

 • Verzekering voor loonbehoud aanpassen naar leeftijd en bij werkloosheid om medische redenen

 

 

Op maandag 7 september zullen we een eerste keer samenzitten met de directie. Momenteel wachten we nog op een sectorakkoord. Hopelijk is dit rond tegen die datum.