Brugpensioen ,denk twee keer na !

Vroeg stoppen met werken wordt een dure grap.
Voor wie met brugpensioen gaat én voor langdurig werklozen wordt het pensioen (vanaf 65 jaar) voortaan anders berekend. Dit is door de regering beslist. De pensioenuitkering zal gebaseerd worden op het minimumloon, wat een verlies van honderden euro's per maand kan betekenen.


Een pensioen wordt berekend op het aantal gewerkte jaren en de betaalde bijdragen op het loon. Voor bruggepensioneerden werden de pensioenrechten tot nog toe berekend op basis van hun laatst verdiende loon. Zo bleef deze dus dezelfde pensioenrechten opbouwen als iemand die wél nog aan het werk was. Maar dat systeem wordt nu drastisch aangepast.

Op het einde van het jaar heeft de regering een wetsontwerp van minister Alexander De Croo goedgekeurd, waardoor het pensioen voor hen voortaan berekend zal worden op basis van het minimumloon van 22.189 euro per jaar. Dan kan leiden tot een verlies aan pensioenrechten van 45%, althans voor de periode waarin wij met brugpensioen zijn. Doel is te vroeg stoppen met werken te bestraffen. Maandelijk kan dit het pensioen met enkele honderden euro's doen dalen.

Het systeem geldt enkel voor mensen die zelf met brugpensioen gaan, dus niet verplicht zoals bij een bedrijfssluiting. Het gaat in vanaf 28 november 2012.
Ook degenen die er voor kiezen in een landingsbaan (arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers) te stappen wordt bestraft. Wie tijdskrediet of ouderschapsverlof opneemt, wordt hiervoor (nog) niet bestraft.

"Deze regering kiest ervoor om werken te belonen", zegt pensioenminister De Croo. Ook volgens hem is het normaal dat iemand die er voor kiest om vroegtijdig te stoppen met werken en dus ook niet meer bijdraagt aan het systeem van het pensioenstelsel minder pensioen zal krijgen.

Wel vindt hij het blijkbaar normaal dat een zelfstandige die helemaal niet bijdraagt aan het systeem vanaf nu recht heeft op het zelfde pensioen dan een arbeider.

meer duiding over de tekst  !!!

Gelijkstellingen voor pensioen bij tijdskrediet en brugpensioen vanaf 2013

De ministerraad heeft net voor de kerstvakantie nieuwe wetgeving goedgekeurd rond de gelijkstellingen voor pensioen bij tijdskrediet en brugpensioen. 

De minister van Pensioenen, toen nog Van Quickenborne, had eind 2011 een wet neergelegd waardoor brugpensioen en landingsbaan niet meer zou mee tellen voor het pensioen.


Na de staking en de tripartiete onderhandelingen met de regering konden we in december 2011 alle enkele belangrijke verbeteringen krijgen.


De nieuwe wetgeving is voorgelegd aan het beheerscomité pensioenen, en we konden nog enkele verbeteringen krijgen via een unaniem advies.


Op vrijdag 21 december heeft de ministerraad de laatste tekst goedgekeurd, en dus zal het er als volgt uitzien vanaf 2013:


Gelijkstelling op basis van het minimumrecht

D.w.z. dat het pensioen wordt berekend op een fictief loon van 21.754 euro per jaar voor brugpensioen; voor een landingsbaan wordt het pensioen berekend op het deeltijds loon + 10.877 euro voor een halftijdse of 4.350 euro voor een 4/5’de.

· Gewone landingsbaan tussen 55-59 jaar

· Landingsbaan vanaf 50 na 28 jaar loopbaan (sectorale CAO nodig)

· Brugpensioen: oude CAO’s en algemeen stelsel voor jaren vóór je 59’ste verjaardag

· Derde periode werkloosheid (met uitzondering voor mensen die na hun 50’ste werkloos werden)


Volledige gelijkstelling op basis van vroeger volledig en geïndexeerd loon

· Al diegenen die al in tijdkrediet of brugpensioen waren voor 28/11/2011

· Al diegenen die al voor 28/11/2011 tijdkrediet aangevraagd hebben bij hun werkgever, dat ten laatste inging vanaf april 2012

· Al diegenen die al in vooropzeg stonden voor hun brugpensioen voor 28/11/2012

· Tijdskrediet zonder motief: altijd

· Tijdskrediet met motief: altijd

· Thema- of zorgverlof: altijd

· Landingsbaan vanaf 50 voor zware beroepen (o.a. ploegen)

· Landingsbaan zwaar beroep én knelpuntberoep (verplegend personeel)

· Landingsbaan vanaf 60 jaar: 5 jaar 4/5’de of 2 jaar halftijds, rest op basis minimumrecht

· Brugpensioen zware beroepen

· Brugpensioen na 20 jaar nacht

· Brugpensioen bouw

· Brugpensioen na loopbaan 40 jaar

· Medisch brugpensioen

· Brugpensioen bus en metro

· Alle brugpensioenen vanaf 59 jaar